Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2013 --- Hôm nay, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chính thức thông báo Ông Simon Morris đã từ nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc vì lý do cá nhân. Ông Đỗ Tuấn Anh, thành viên Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) được bổ nhiệm quyền Tổng Giám đốc thay ông Simon Morris điều hành Techcombank.
Trong gần 2 năm điều hành Techcombank, ông Simon Morris đã có nhiều đóng góp giúp Techcombank củng cố hệ thống, nâng cao tiêu chuẩn nghiệp vụ và phát triển năng lực đội ngũ cán bộ nòng cốt theo đúng chiến lược chuyển đổi và phát triển của ngân hàng. Ông Đỗ Tuấn Anh với trọng trách mới được giao, sẽ phát huy những kết quả đã đạt được và đảm bảo dẫn dắt Techcombank tiếp tục thực hiện thành công những mục tiêu đã đề ra.

Trước sự thay đổi này, Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Techcombank, cho biết: “HĐQT đánh giá cao những đóng góp tích cực của ông Simon Morris đối với Techcombank trong thời gian qua. HĐQT tin tưởng rằng việc bổ nhiệm ông Đỗ Tuấn Anh vào vị trí quyền Tổng Giám đốc sẽ giúp đảm bảo Techcombank tiếp tục đi theo định hướng chuyển đổi và chiến lược kinh doanh mà Techcombank đã và đang thực hiện thành công trong 4 năm qua.”

Phát biểu trong ngày đầu nắm quyền điều hành, ông Đỗ Tuấn Anh nói: “Trước mắt, chúng tôi sẽ tập trung vào việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh của năm 2013 đồng thời tiếp tục hoàn thiện xây dựng năng lực kinh doanh và nền tảng theo đúng lộ trình chuyển đổi chiến lược của ngân hàng. Techcombank là một ngân hàng lớn, có nhiều thế mạnh và tiềm năng. HĐQT và Ban điều hành Techcombank luôn kiên định và nỗ lực tối đa để Techcombank đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra”

Gia nhập Techcombank từ tháng 08/2007, Ông Đỗ Tuấn Anh từng đảm nhiệm vị trí trợ lý cao cấp của HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Giám đốc Khối Chiến lược và phát triển ngân hàng, thành viên HĐQT. Trước đó, Ông đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cũng như các tổ chức, doanh nghiệp khác. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý tài sản đầu tư tại Đại học tổng hợp quản lý Singapore.