Năm 2011 được xác định là năm bứt phá trong chiến lược phát triển của Techcombank, hướng tới hoàn thành mục tiêu “Ngân hàng tốt nhất và Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam” vào năm 2014. Những kết quả ấn tượng đạt được trong năm 2010 cùng sự hợp tác và hỗ trợ của đối tác cổ đông chiến lược HSBC, sự tư vấn của Công ty tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới McKinsey là những cơ sở quan trọng giúp Techcombank đề ra mục tiêu cho năm 2011.

Ngày 23/04/2010 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Techcombank đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 tại Khách sạn Melia Hà Nội. Tại Đại hội, báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010, phương hướng phát triển năm 2011 cùng nhiều nội dung quan trọng khác đã được trình bày, thảo luận và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

Năm 2011, Techcombank đặt mục tiêu tăng trưởng cao, đặc biệt về lợi nhuận, tổng tài sản, nguồn vốn huy động, dư nợ cho vay khách hàng và phát triển mạng lưới. Techcombank sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, đặc biệt là áp dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý và kinh doanh, tiếp tục đầu tư cho hệ thống hạ tầng. Cùng với đó, ngân hàng cũng tập trung cho việc phát triển cơ sở khách hàng và sản phẩm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện công nghệ hiện đại thông qua việc đẩy nhanh quy hoạch, thiết kế, nâng cấp hạ tầng công nghệ, tập trung đầu tư và triển khai các chương trình công nghệ nền tảng trọng điểm.

Đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu phát triển trên, Hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua các nội dung báo cáo về phương hướng, kế hoạch hành động cụ thể cho năm 2011. Cụ thể:

1. Đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2011 là 4.000 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 182.000 tỷ đồng. Theo đó mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận năm 2011 là 46% so với năm 2010. Chỉ tiêu tổng tài sản dự kiến sẽ tăng 21%, đưa tổng tài sản của Techcombank lên 182.000 tỷ đồng, trở thành một trong những ngân hàng TMCP có tổng tài sản lớn nhất. Năm 2011, Techcombank tiếp tục mở rộng mạng lưới với việc tăng thêm 60 chi nhánh/phòng giao dịch, nâng tổng số lên 342, đạt mức tăng trưởng 22%.

2. Tăng vốn điều lệ lên 8.788 tỷ đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Techcombank nâng cao năng lực hoạt động, khả năng cạnh tranh, tạo cơ sở bứt phá mạnh mẽ, phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả.

3. Techombank niêm yết trên thị trường chứng khoán: Việc niêm yết trên thị trường chứng khoán sẽ nâng cao uy tín, thương hiệu của Techcombank trong và ngoài nước, nâng cao tính thanh khoản của cổ phiếu và gia tăng giá trị lợi ích cho cổ đông, thiết lập cơ chế, kênh thông tin báo cáo cập nhập, minh bạch trên thị trường.

Nói về chiến lược phát triển của ngân hàng trong năm 2011 và những năm kế tiếp, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc của Techcombank cho biết: “Năm 2011 sẽ là năm Techcombank bứt phá để đạt được những bước tiến lớn, hướng đến mục tiêu trở thành trở thành “Ngân hàng tốt nhất và Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam” vào năm 2014. Quá trình tập trung mọi nguồn lực để xây dựng và phát triển nền tảng vững chắc cho toàn hệ thống ngân hàng theo tiêu chuẩn của một ngân hàng hiện đại trong những năm qua là cơ sở vững chắc để Techcombank tự tin thực hiện kế hoạch tăng tốc trong năm nay”.