Sản phẩm chuyên biệt dành cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Giấy

Ngày 26/04/2011, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Techcombank chính thức ra mắt sản phẩm Cho vay sản xuất kinh doanh Giấy. Cùng với Cho vay sản xuất kinh doanh Gạo, Điều, Bông sợi, Cho vay sản xuất kinh doanh Giấy là một mắt xích tiếp theo bổ sung vào chuỗi sản phẩm chuyên biệt dành cho doanh nghiệp được Techcombank đưa ra thị trường nhằm đón đầu mùa vụ sản xuất kinh doanh.

Theo đó, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Giấy sẽ được hưởng ưu đãi về tỷ lệ ký quỹ, mức bảo đảm tối đa trên giá trị định giá tài sản đảm bảo và phương thức quản lý hàng hóa thế chấp.

Cùng với việc bổ sung hỗ trợ vốn lưu động cho các doanh nghiệp nhập khẩu bột giấy, giấy nguyên liệu, giấy thành phẩm, Techcombank cũng dành một nguồn vốn trung hạn cho các doanh nghiệp có kinh nghiệm sản xuất và đạt hiệu quả kinh tế cao để đầu tư máy móc thiết bị, đổi mới, mở rộng năng lực sản xuất hiện tại.

Ngành Giấy hiện đang đóng góp 2,5% cho GDP quốc gia với giá trị tiêu thụ trong năm 2010 đạt 1,26 tỷ USD. Mặc dù năm 2010 tăng trưởng đạt 10% nhưng hiện cũng chỉ đáp ứng được 55% nhu cầu tiêu dùng trong nước. Dự đoán năm 2011, với tiềm năng thị trường còn rất lớn, tốc độ tăng trưởng sẽ tiếp tục được duy trì ở mức 10%. Chính vì vậy sản phẩm Cho vay sản xuất kinh doanh Giấy của Techcombank được thiết kế chuyên biệt đón đầu mùa vụ sẽ góp phần đáp ứng nguồn vốn, đảm bảo cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Giấy nắm bắt cơ hội kinh doanh.

Việc cho ra mắt sản phẩm Cho vay sản xuất kinh doanh Giấy là một lần nữa khẳng định cam kết của Techcombank trong việc luôn đi đầu cung cấp các sản phẩm chuyên biệt dành cho các doanh nghiệp nhằm đón đầu mùa vụ kinh doanh, nắm bắt thời cơ tối ưu hóa lợi nhuận.