Thực hiện kế hoạch đầu tư được đề ra từ đầu năm 2015, trong các ngày từ 28-30/4 vừa qua, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã thực hiện thành công một trong những bước cuối cùng của chương trình “Tái cấu trúc và di chuyển cơ sở dữ liệu sang Trung tâm xử lý dữ liệu mới theo tiêu chuẩn quốc tế”. Với việc hoàn thành di chuyển Trung tâm xử lý dữ liệu sang cơ sở mới, hệ thống công nghệ của Techcombank đã có một Trung tâm xử lý dữ liệu mới hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế Tier 3, theo đó Trung tâm xử lý dữ liệu mới sẽ có năng lực cao hơn: tăng khả năng xử lý giao dịch, tăng chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và xử lý các giao dịch kết nối liên thông dịch vụ với các Tổ chức trung gian/các Ngân hàng bạn...Trước khi thực hiện kế hoạch này, Techcombank cũng đã báo cáo bằng văn bản cho Cục Công nghệ Ngân hàng Nhà nước để hỗ trợ và giám sát quá trình chuyển đổi.

Việc thực hiện di chuyển Trung tâm xử lý dữ liệu (DC Moving) được coi là công đoạn phức tạp nhất, đặc biệt với cơ sở dự liệu cũ của Techcombank đã có hơn 3,7 triệu khách hàng trong đó có 1300 ATM, 2000 POS; 2,4 triệu thẻ các loại; hơn 10.000 khách hàng doanh nghiệp và sự kết nối với hàng loạt các tổ chức trong và ngoài nước như: Visa, Master, JCB, Banknetvn, HSBC, Mobivi…thì độ phức tạp khi chuyển đổi lại càng cao hơn. Tuy nhiên nhờ sự chuẩn bị chu đáo, sự phối hợp giữa các cán bộ kỹ thuật và cán bộ nghiệp vụ cả trong những ngày nghỉ lễ, công việc này đã thực hiện hoàn thành theo đúng kế hoạch đâ đề ra. Trong quá trình thực hiện chuyển đổi, có một số thời điểm một số dịch vụ liên quan như: Thẻ Debit nội địa (thẻ ATM), kết nối của một số ATM tại khu vực phía phía Nam, tin nhắn giao dịch SMS… đã tạm gián đoạn dịch vụ trong một số khoảng thời gian khác nhau trong các ngày từ 28-30/4 với  tổng thời gian của các lần gián đoạn là khoảng 2 giờ đồng hồ. Riêng các dịch vụ thẻ tín dụng, dịch vụ Internetbanking…trong suốt thời gian chuyển đổi vừa vẫn được duy trì hoạt động bình thường.

Dù đã thực hiện kế hoạch chuyển đổi chi tiết, lựa chọn các thời điểm gián đoạn mà theo Techcombank là tần suất giao dịch ít (như thời điểm nửa đêm hoặc gần sáng của những ngày nghỉ lễ…) tuy nhiên, trong một số thời điểm, hoặc một số sự cố cục bộ chúng tôi hiểu rằng việc gián đoạn một số dịch vụ cũng đã ảnh hưởng đến một số khách hàng. Chúng tôi thành thật nhận lỗi và mong những quý khách hàng đã bị ảnh hưởng thông cảm. Sau khi hoàn thành từ trưa 30/4 đến nay, các hệ thống vận hành thẻ, hệ thống ATM, Internetbanking… đang hoạt động ổn định phục vụ khách hàng, Techcombank đang tiếp tục cắt cử các bộ kỹ thuật, cán bộ nghiệp vụ Thẻ trực làm việc trong cả những ngày nghỉ để theo dõi nhằm kịp thời xử lý các phát sinh và nỗ lực tối đa đảm bảo hệ thống Thẻ, ATM…hoạt động thông suốt trong phạm vi có thể.