Nhằm góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn về tài chính trong những biến động khắt khe của nền kinh tế, Techcombank dành nguồn tín dụng lên đến 4000 tỷ đồng cho khách hàng doanh nghiệp với mức lãi suất áp dụng chỉ còn từ 15%. Đây cũng là một trong những động thái của Techcombank trong nỗ lực thực hiện các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 13/2/2012 của Ngân hàng Nhà nước về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2012.

Từ ngày 10/04 – 31/05/2012, Techcombank áp dụng mức lãi suất từ 15% với nguồn tín dụng và quy mô lớn nhất hiện nay dành cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, nông nghiệp nông thôn, hàng tiêu dùng thiết yếu, các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng truyền thống…tập trung hỗ trợ cho các doanh nghiệp có quy mô và tình hình tài chính tốt, đáp ứng các quy định và điều kiện của Ngân hàng. Chương trình này được áp dụng rộng rãi cho cả khách hàng đã có giao dịch với Techcombank và các khách hàng mới nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn ổn định để an tâm sản xuất kinh doanh. Theo đó, doanh nghiệp sẽ được cấp vốn với mục đích thực hiện phương án kinh doanh cho những hoạt động chủ lực của doanh nghiệp như thu mua hàng hóa, nguyên liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường, phát triển kênh phân phối …với lãi suất ưu đãi. Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ được Ngân hàng tư vấn các giải pháp tài chính phù hợp với đặc thù kinh doanh để hạn chế chi phí trả lãi, đảm bảo tối ưu hóa lợi ích từ nguồn vốn vay ngân hàng.

Tiềm lực tài chính vững mạnh, hệ thống sản phẩm đa dạng, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, Techcombank không chỉ đơn thuần đáp ứng các nhu cầu về vốn của doanh nghiệp mà hơn thế là cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp trong nỗ lực chung nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp duy trì và phát triển bền vững, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Với mục đích “hỗ trợ doanh nghiệp lớn mạnh không ngừng”, từ năm 2011 đến nay, Techcombank đã và đang triển khai rất nhiều chương trình lãi suất ưu đãi với nguồn vốn lớn hoặc không hạn chế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong thời gian tới, Techcombank cũng sẽ thiết kế nhiều sản phẩm và áp dụng các chương trình ưu đãi phù hợp với thực tế kinh doanh của doanh nghiệp để thực hiện cam kết phát triển mang định hướng khách hàng và giữ trọn niềm tin.