Hưởng ứng tích cực chỉ đạo giảm lãi suất vay cho các doanh nghiệp sản xuất của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đã sớm ra quyết định giảm lãi suất cho vay đối với các khách hàng Doanh nghiệp trên toàn hệ thống áp dụng với các hợp đồng vay cũ xuống mức tối đa là 15%/năm.

Cụ thể, đối với các khoản vay của các doanh nghiệp tại Techcombank tính đến ngày 15/7 sẽ được giảm lãi suất ở mức không quá 15%, mức lãi suất cụ thể sẽ căn cứ trên hệ thống xếp hạng tín nhiệm khách hàng, và tình hình sản xuất kinh doanh của từng Doanh nghiệp.

Đặc biệt, Techcombank tập trung ưu tiên giảm lãi suất cho các khách hàng doanh nghiệp thân thiết, có hoạt động hiệu quả và khả năng hấp thụ vốn tốt. Ngay sau khi ban hành quyết định nói trên, các chi nhánh của Techcombank đang chủ động liên lạc và mời khách hàng đến cùng xem xét điều chỉnh giảm lãi suất.

Ông Phạm Quang Thắng- Giám đốc khối Khách hàng doanh nghiệp cho biết: “Chỉ thị hạ lãi suất cho vay là cần thiết nhằm hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong giai đoạn khó khăn. Riêng với Techcombank, với định hướng luôn hỗ trợ và đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp , chúng tôi đã và đang nhanh chóng triển khai việc giảm lãi suất này để hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về vốn và chi phí vốn để đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh một cách ổn định và bền vững".

Từ đầu năm 2012 đến nay Techcombank cũng đã triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp. Đặc biệt, ngay từ tháng 4/2012 vừa qua, Techcombank cũng đã dành 4000 tỷ cho doanh nghiệp vay với lãi suất 15%/năm và được các doanh nghiệp đánh giá cao.