Sáng ngày 24/2/2012, ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Techcombank, và ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đã chính thức ký bản “Thỏa thuận hợp tác chiến lược ” trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các vị lãnh đạo cao cấp của chính phủ và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh. Theo đó Techcombank sẽ tài trợ chi phí mời các nhà tư vấn chiến lược quốc tế uy tín lập quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội tổng thể cho tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Ngoài việc tài trợ chi phí, với kinh nghiệm nhiều năm làm việc cùng các tổ chức tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới để thực hiện chuyển đổi hướng đến sự phát triển nhanh, mạnh và bền vững, Techcombank sẽ chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ UBND Tỉnh trong việc lựa chọn, đàm phán các điều kiện, điều khoản dịch vụ với các tổ chức này. Sau khi có bản Quy họach chính thức, Techcombank sẽ là một trong những đối tác chiến lược cung cấp nguồn tín dụng và tư vấn phát hành trái phiếu thu hút vốn trong và ngoài nước cho Tỉnh để thực hiện các dự án trọng điểm…

Lễ ký kết này nằm trong khuôn khổ của “Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Quảng Ninh năm 2012” mà Techombank đồng hành với vai trò là Nhà Tài trợ Kim Cương. Hội nghị diễn ra vào ngày 23-24/2/2012 tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh Quảng Ninh. Đây là sự kiện xúc tiến đầu tư quan trọng nhất của Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung. Qua đó Tỉnh cùng các doanh nghiệp của mình có cơ hội giới thiệu về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030; những tiềm năng, lợi thế và định hướng kêu gọi thu hút đầu tư, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế đến các đối tác tiềm năng.

Chia sẻ ngay sau lễ ký kết, Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Techcombank cho biết: “Techcombank vinh dự chính thức trở thành đối tác chiến lược của tỉnh Quảng Ninh, một tỉnh giàu tiềm năng cả về kinh tế, văn hóa và du lịch. Lễ ký kết này thể hiện sự cam kết của chúng tôi trong việc đồng hành lâu dài với sự phát triển của Tỉnh. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự hỗ trợ của các nhà tư vấn chiến lược quốc tế Quảng Ninh sẽ xây dựng được chiến lược phát triển hiệu quả để phát triển nhanh và mạnh hơn nữa, trở thành tỉnh đi đầu trong việc phát triển kinh tế xã hội trên cả nước.”

Song song với các hoạt động tài trợ và ký kết này, Techcombank còn chú trọng tới việc cung cấp các giải pháp tài chính trọn gói nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tại địa bàn Tỉnh phát triển mạnh mẽ và bền vững, từ đó góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của Quảng Ninh.

Với quyết tâm đổi mới mạnh mẽ với một tư duy mới để hướng đến một vị thế mới, một định vị mới của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, có thể nói sự hợp tác chiến lược giữa Quảng Ninh và Techcombank đang là một mô hình tiên phong cho sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị nhà nước với các đối tác kinh tế ngoài quốc doanh để tận dụng mọi nguồn lực, kinh nghiệm quản trị, chuyển đổi của họ vào sự phát triển của địa phương.