Thị trường ngoại hối luôn luôn thay đổi không ngừng. Techcombank luôn đa dạng hóa các giải pháp tài chính khi cùng chia sẻ với Quý khách hàng những thông tin và công cụ để nắm bắt những cơ hội nâng cao lợi nhuận nhờ những diễn biến trên thị trường ngoại hối.

Dù thị trường biến động như thế nào và theo chiều hướng nào, luôn có cơ hội để khách hàng có thể tham gia:

Với nhận định thị trường ngoại hối biến động mạnh, đây chính là cơ hội có thể tận dụng để tham gia sản phẩm Tiền gửi cung cấp quyền chọn ngoại tệ. Khi tỷ giá ngoại hối có biến động tăng hay kể cả khi tỷ giá có biến động giảm thì khách hàng vẫn có cơ hội tham gia vào thị trường qua hình thức Quyền chọn mua hoặc Quyền chọn bán.

Với nhận định thị trường ngoại hối biến động trong ngưỡng dự tính, Techcombank mở ra cơ hội cho khách hàng tham gia vào thị trường ngoại hối với sản phẩm Tiền gửi song tệ.

Tùy thuộc mức độ rủi ro có thể chấp nhận, luôn có cơ hội để khách hàng có thể tham gia:

Có mong muốn hưởng lãi suất cao hơn lãi suất tiền gửi với tâm lý muốn đầu tư an toàn, Tiền gửi cung cấp quyền chọn ngoại tệ là một lựa chọn. Đây là sản phẩm bảo toàn vốn khi chỉ sử dụng phần lãi từ hợp đồng tiền gửi để mua/ bán quyền chọn.

Có mong muốn nhận lãi suất cao và với mức độ chấp nhận rủi ro cao hơn, Tiền gửi song tệ là một kênh đầu tư khác mà khách hàng có thể cân nhắc tham gia. Đây là sản phẩm tiền gửi có khả năng không bảo toàn gốc, phụ thuộc vào biến động của tỷ giá hối đoái. Điểm nổi trội của giải pháp do Techcombank cung cấp là có thể giới hạn khả năng không bảo toàn gốc khi có áp dụng điểm chặn trong trường hợp thị trường biến động ngoài dự tính của khách hàng.

Tùy thuộc đồng tiền đang nắm giữ ban đầu, luôn có cơ hội để khách hàng có thể tham gia:

Nếu đang nắm giữ tiền gửi VND, khách hàng có thể có lựa chọn tham gia Tiền gửi cung cấp quyền chọn ngoại tệ.

Nếu đang nắm giữ ngoại tệ, khách hàng có có lựa chọn tham gia Tiền gửi cung cấp quyền chọn ngoại tệ hay cả Tiền gửi song tệ với dự đoán về diễn biến tỷ giá của các cặp ngoại tệ: EUR/USD, AUD/USD, GBP/USD,  USD/JPY và các cặp ngoại tệ khác.

Các sản phẩm phù hợp với những khách hàng:
  • Có khả năng tài chính, có tiền gửi bằng VND hoặc ngoại tệ
  •  Có mong muốn hưởng lãi suất cao hơn lãi suất tiền gửi và có nhu cầu tham gia vào thị trường ngoại hối.
  • Có  nhận định về tỷ giá hối đoái, có kiến thức về thị trường và sản phẩm có liên quan, hiểu và chấp nhận rủi ro tỷ giá.
Hãy cùng Techcombank khám phá về phương thức đầu tư này. Vui lòng liên lạc với Chuyên viên quan hệ khách hàng ưu tiên của bạn để được tư vấn về sản phẩm.

Chú ý: Đây không phải là sản phẩm mang mục đích trả chênh lệch lãi suất cho tiền gửi tiết kiệm. Lợi nhuận của sản phẩm sẽ phụ thuộc vào biến động của tỷ giá. Do vậy, khách hàng khi tham gia sản phẩm này sẽ có thể gặp rủi ro nhận lãi suất thấp hơn lãi suất của các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm khác hoặc gặp rủi ro không bảo toàn vốn gốc.