Ngày 24/02/2012 – Norfund – Quỹ đầu tư hỗ trợ các nước đang phát triển của Nauy hôm nay đã cùng Techcombank công bố Thỏa thuận Tín dụng trị giá 15 triệu USD. Đây là khoản tín dụng dài hạn Norfund cấp cho Techcombank với mục đích bổ sung nguồn vốn hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) tại Việt Nam hiện là khách hàng của Techcombank.Tại Việt Nam, các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm khoảng 98% tổng số các doanh nghiệp, tuy vậy chỉ một số ít các doanh nghiệp này có khả năng tiếp cận nguồn vốn vay. . Việc thiếu vốn, đặc biệt là các nguồn vốn dài hạn, chính là thách thức cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Qua sự hợp tác với Techcombank, Norfund mong muốn các doanh nghiệp SME của Việt Nam nói chung, và khách hàng SME của Techcombank nói riêng sẽ có thêm nguồn tài chính đáp ứng nhu cầu vốn dài hạn cho doanh nghiệp.

Norfund là một Quỹ đầu tư của Nauy có định hướng hoạt động nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả và bền vững tại các nước đang phát triển. “Khoản đầu tư của Norfund sẽ giúp bổ sung thêm nguồn vốn tài trợ cho khách hàng SME của Techcombank, đa dạng hóa nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng và góp phần hỗ trợ Techcombank thực hiện mục tiêu “đồng hành cùng các doanh nghiệp SME phát triển bền vững”, ông Simon Morris, Tổng Giám đốc Techcombank nói.

Đây là khoản tín dụng gần đây nhất mà Techcombank nhận được từ các tổ chức tín dụng quốc tế nhằm tăng cường nguồn vốn tín dụng hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

Điều này cho thấy các tổ chức tín dụng quốc tế ngày càng ủng hộ Techcombank và các khách hàng của mình tập trung phát huy các lĩnh vực kinh doanh trọng điểm.