Ngày 11/3/2011 – Nhằm đa dạng hóa các hình thức giao dịch và cung cấp công cụ tài chính bảo hiểm rủi ro về giá cho người trồng, kinh doanh, xuất – nhập khẩu cà phê, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) phối hợp với Trung tâm Giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột (BCEC) tổ chức khai trương giao dịch hợp đồng cà phê kỳ hạn nhân dịp Lễ Hội cà phê 2011 được tổ chức tại Buôn Ma Thuột.

Techcombank là ngân hàng tiên phong trong việc phối hợp hỗ trợ phát triển sàn giao dịch hàng hóa và đưa ra sản phẩm giao dịch kỳ hạn (hay thường gọi là hợp đồng tương lai, hợp đồng phái sinh) cho các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Việt Nam để bảo hiểm biến động giá. Hiện nay chỉ có Techcombank triển khai hoạt động này tại BCEC. Giao dịch kỳ hạn cà phê là hình thức giao dịch có mức giá và khối lượng xác định tại thời điểm giao dịch nhưng thanh toán và giao nhận sẽ diễn ra vào tháng giao hàng. Bên cạnh ý nghĩa là một công cụ tài chính bảo hiểm rủi ro, giao dịch hợp đồng cà phê kỳ hạn còn là một hình thức đầu tư tài chính hiệu quả dành cho các tổ chức đầu tư tài chính, các cá nhân tham gia kinh doanh cà phê.

Techcombank đóng vai trò là ngân hàng uỷ thác thanh toán thực hiện các nghiệp vụ thanh toán cho các hoạt động giao dịch tại BCEC. Thanh toán bù trừ cho các giao dịch của nhà đầu tư, dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ, đánh giá lại các trạng thái giao dịch và thực hiện thanh toán tiền - hàng là các hoạt động chính mà Techcombank đảm nhiệm tại BCEC.

Bên cạnh dịch vụ ủy thác thanh toán bù trừ, Techcombank còn đưa ra những sản phẩm đặc thù để phục vụ các nhà đầu tư tham gia giao dịch như: sản phẩm cho vay thế chấp cà phê gửi kho tại trung tâm, cho vay chăm sóc cà phê....

Đồng thời, ngân hàng cũng là đơn vị tư vấn cho BCEC về thiết kế sản phẩm, thiết kế hệ thống cở sở hạ tầng công nghệ, xây dựng giải pháp cho hệ thống khớp lệnh, xây dựng quy trình quản trị rủi ro để quản lý thị trường, một trong những công cụ quản trọng để đảm bảo thị trường vận hành an toàn, ổn định.

Ông Phan Thanh Sơn, Giám đốc Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính cho biết: “Kinh nghiệm về quản lý giao dịch hợp đồng kỳ hạn, sự am hiểu về thị trường quốc tế, sản phẩm hàng hóa phái sinh và thị trường cà phê là cơ sở để UBND tỉnh Đắk Lắk lựa chọn Techcombank là đối tác chiến lược cho Trung tâm giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột (BCEC). Techcombank đã đưa ra nhiều sản phẩm, dịch vụ tiện ích để phục vụ tốt nhất cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh cà phê. Và hoạt động giao dịch hợp đồng cà phê kỳ hạn là một hình thức – sản phẩm tiếp theo khẳng định nỗ lực của Techcombank trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp lớn mạnh không ngừng”.