Từ nay đến 31/12/2017, Techcombank mang thêm niềm vui cho chủ thẻ Techcombank với ưu đãi hoàn tiền 5% cho các giao dịch khi mua sắm vào Thứ Bảy, Chủ Nhật tối đa mỗi tháng cho mỗi chủ thẻ (Visa, Dreamcard) là 200.000 VNĐ tại chuỗi siêu thị Vinmart lớn nhất Việt Nam, với hơn 100 siêu thị Vinmart và 1.000 cửa hàng tiện lợi Vin+.

Chương trình áp dụng cho chủ thẻ Techcombank JCB Dream Card, chủ thẻ tín dụng và chủ thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa.

Để được hoàn tiền , tổng chi tiêu cộng gộp trong tháng của chủ thẻ cần:

  • Đối với thẻ Techcombank Visa: hoàn tiền cho các giao dịch từ 500.000 VNĐ trở lên và có tổng chi tiêu cộng gộp đạt tối thiểu 3.000.000 VNĐ trong tháng nhận hoàn tiền
  • Đối với thẻ Dreamcard JCB: áp dụng cho tối đa 800 khách hàng đầu tiên của mỗi tháng và có tổng chi tiêu cộng gộp tối thiểu 1.000.000 VNĐ trong tháng nhận hoàn tiền

Thời gian hoàn tiền: 

Đối với chủ thẻ tín dụng và chủ thẻ thanh toán Techcombank Visa: chia thành 3 đợt

Thời gian  hoàn tiền Thời gian  hoàn tiền Ngày giao dịch Ngày hệ thống

Đợt 1

Trước ngày 15/10/2017

5/7 - 31/8/2017

Trước ngày 10/09/2017

Đợt 2

Trước ngày 15/12/2017

1/9 - 31/10/2017

Trước ngày 10/11/2017

Đợt 3

Trước ngày 15/2/2018

1/11 - 31/12/2017

Trước ngày 10/1/2018


Đối với chủ thẻ Dreamcard JCB: chia thành 2 đợt

Thời gian  hoàn tiền Thời gian  hoàn tiền Ngày giao dịch Ngày hệ thống

Đợt 1

Trước ngày 15/12/2017

31/08 - 31/10/2017

Trước ngày 03/11/2017

Đợt 2

Trước ngày 15/2/2018

1/11 - 31/12/2017

Trước ngày 03/1/2018

  • Ngày giao dịch” được định nghĩa là ngày khách hàng thực hiện giao dịch và “ngày hệ thống” được định nghĩa là ngày giao dịch được ghi nhận vào hệ thống.
  • Giao dịch không hợp lệ là các giao dịch bị hủy trong thời gian diễn ra chương trình và trong thời gian thực hiện hoàn tiền hoặc giao dịch được ghi nhận vào hệ thống sau ngày qui định của từng đợt trao thưởng.
  • Thẻ bị khách hàng chủ động hủy trong thời gian diễn ra chương trình và trong thời gian thực hiện hoàn tiền sẽ không được hưởng ưu đãi.

Chương trình áp dụng điều kiện, điều khoản tại đây