Hãy tận hưởng mùa hè sôi động cùng ưu đãi hoàn tiền đến 1 triệu đồng từ thẻ Techcombank Visa!

   Ưu đãi khi mở thẻ mới

 
Hạng mục Quà tặng Giá trị (VNĐ) Số lượng/Đợt Các đợt ưu đãi Tổng VNĐ
Ưu đãi khi mở thẻ tín dụng Techcombank Visa
Ưu đãi 1: Mở thẻ qua Ứng dụng ngân hàng điện tử của Techcombank (Fast Mobile)* Hoàn tiền 1,000,000 500 Đợt 1: 10/6/2020 - 9/7/2020
Đợt 2: 10/7/2020 -8/8/2020
Đợt 3: 9/8/2020 - 8/9/2020
1,500,000,000
Ưu đãi 2: Mở thẻ tại chi nhánh/phòng giao dịch của Techcombank hoặc qua kênh bán hàng qua điện thoại Hoàn tiền 500,000 500 750,000,000
 
 • Chi tiết thể lệ chương trình: xem tại đây
 • Danh sách KH nhận thưởng đợt 1 ưu đãi 1 khi mở mới thẻ: xem tại đây
 • Danh sách KH nhận thưởng đợt 1 ưu đãi 2 khi mở mới thẻ: xem tại đây
 • Danh sách KH nhận thưởng đợt 2 ưu đãi 1 khi mở mới thẻ: xem tại đây
 • Danh sách KH nhận thưởng đợt 2 ưu đãi 2 khi mở mới thẻ: xem tại đây
Hãy đăng ký mở thẻ để tận hưởng ưu đãi hấp dẫn từ Techcombank
 

 

 Ưu đãi cho mọi chi tiêu
 
Hạng mục Quà tặng Giá trị (VNĐ) Số lượng/Đợt Các đợt ưu đãi Tổng VNĐ
Ưu đãi khi chi tiêu bằng thẻ tín dụng Techcombank Visa
Ưu đãi 1: Hoàn 10%, tối đa 100,000 VND cho giao dịch thanh toán trực tuyến sớm nhất mỗi đợt bằng thẻ tín dụng Techcombank Visa (chỉ áp dụng cho các chủ thẻ lần đầu tiên thanh toán trực tuyến) Hoàn tiền 100,000 4.700 Đợt 1: 10/6/2020 - 9/7/2020
Đợt 2: 10/7/2020 -8/8/2020
Đợt 3: 9/8/2020 - 8/9/2020
1,410,000,000
Ưu đãi 2: Hoàn 1,000,000 VND, cho các Khách hàng tích lũy đủ 10 giao dịch thanh toán trực tuyến, tối thiểu từ 500,000 VND/giao dịch bằng thẻ tín dụng Techcombank Visa Hoàn tiền 1,000,000 100 300,000,000
 • Chi tiết thể lệ chương trình: xem tại đây.
 • Danh sách KH nhận thưởng đợt 1 ưu đãi 1 khi chi tiêu: xem tại đây
 • Danh sách KH nhận thưởng đợt 1 ưu đãi 2 khi chi tiêu: xem tại đây
 • Danh sách KH nhận thưởng đợt 2 ưu đãi 1 khi chi tiêu: xem tại đây
 • Danh sách KH nhận thưởng đợt 2 ưu đãi 2 khi chi tiêu: xem tại đây
 • Danh sách KH nhận thưởng đợt 3 ưu đãi 1 khi chi tiêu: xem tại đây
 • Danh sách KH nhận thưởng đợt 3 ưu đãi 2 khi chi tiêu: xem tại đây