Đầu năm 2014, kinh tế thế giới và Việt Nam có dấu hiệu phục hồi song vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn và thách thức cho ngành Ngân hàng Việt Nam nói chung và Techcombank nói riêng. Chính vì vậy, trong 3 tháng đầu năm 2014, Techcombank tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng phục vụ, gia tăng sự hài lòng của khách hàng, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh cốt lõi, góp phần tăng lợi nhuận của ngân hàng, đặc biệt là thu nhập từ phí. 

Kết quả kinh doanh quý I/2014 của Ngân hàng ghi nhận nhiều dấu hiệu tích cực: lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Techcombank đạt 673 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ, đạt 57% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2014. 

Trong đó, thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt 435 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 65% tổng lợi nhuận trước thuế, tăng đáng kể so với số cùng kỳ năm ngoái lần lượt là 122 tỷ đồng và 30%. Đây là kết quả của chiến lược đầu tư dài hạn và liên tục cho việc phát triển nền tảng công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Ngân hàng cùng với việc chú trọng đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo nên thế mạnh cạnh tranh của Techcombank trên thị trường tạo đà cho sự phát triển bền vững trong thời gian tới.

So với cuối năm 2013, tăng trưởng huy động từ tiền gửi khách hàng đạt 3,36% tương ứng 124.014 tỷ đồng, trong khi đó với việc tiếp tục duy trì chính sách cho vay thận trong và đảm bảo chất lượng tài sản, tăng trưởng tín dụng từ cho vay khách hàng duy trì ở mức ổn định đạt 2,25% tương đương 71.858 tỷ đồng. 

Ngoài ra, Ngân hàng tiếp tục thực hiện các bước đi nhằm kiểm soát tốt chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện chất lượng tài sản, duy trì bảng cân đối kế toán mạnh. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) vào 31/03/2014 là 13.19%, cao hơn nhiều so với mức 9% theo quy định của NH Nhà nước. 

Trong thời gian tới, Techcombank tiếp tục chú trọng vào sự phát triển ổn định và bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và tăng trưởng cao với hệ thống quản lý và quản trị rủi ro vững chắc.