1. Khách hàng áp dụng: Các chủ thẻ tín dụng Techcombank có đầu BIN: 422075, 422076, 422076, 457353, 483931, 488971 liên kết phương thức thanh toán với ứng dụng LAZADA.

2. Thể lệ:

Ưu đãi 1:

- Giảm 50.000đ cho đơn hàng từ 500.000đ khi thanh toán bằng thẻ Tín dụng Techcombank.
- Trong khung giờ từ 09:00 sáng đến 23:59 tối.

Ưu đãi 2:
- Giảm 150.000đ cho đơn hàng từ 1.000.000đ khi thanh toán bằng thẻ Tín dụng Techcombank.
- Gian hàng/thương hiệu sẽ được thay đổi mỗi tháng.
- Trong khung giờ từ 00:00 sáng đến 23:59 tối.

Ưu đãi Đặc Biệt:
- Ưu đãi vào các ngày đặc biệt: 27/03, 28/03, 29/03/2022 & 06/06, 07/06, 08/06, 09/06, 10/06/2022.
- Giảm 300.000đ cho đơn hàng từ 2.500.000đ khi thanh toán bằng thẻ Tín dụng Techcombank.
- Trong khung giờ từ 00:00 sáng đến 23:59 tối.
 

3. Thời gian áp dụng: 18/03/2022 - 30/06/2022