1. Khách hàng áp dụng: Các chủ thẻ tín dụng Techcombank có đầu BIN: 422075, 422076, 457353, 403280, 483931, 510164 liên kết phương thức thanh toán với ứng dụng Tiki.

2. Thể lệ:


giảm giá: 

- Nhập LALATCB - Giảm 15.000đ cho 3 đơn từ 35.000đ khi đặt giao hàng xe máy. 

- Nhập LALATCBTAI - Giảm 50.000đ