Ngày 31 tháng 03 năm 2015, tại Tp. Hải Phòng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng, thể hiện những cam kết đầu tư, hỗ trợ của Techcombank trong nhiều hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời mở ra nhiều cơ hội liên kết, hợp tác, phát triển cho các doanh nghiệp tại Hải Phòng.

Theo thỏa thuận hợp tác giữa TP Hải Phòng và Techcombank, trong thời gian tới, Techcombank sẽ hỗ trợ Thành phố trong công tác quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch không gian đô thị phù hợp với định hướng và mục tiêu phát triển của địa phương; đồng thời, hỗ trợ Hải Phòng tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, các hoạt động văn hóa, cũng như các hoạt động an sinh, xã hội được đề xuất trong từng giai đoạn. Techcombank cũng cam kết hỗ trợ, phối hợp với các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn đầu tư vào Thành phố, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.