Kính gửi Quý khách hàng,

Techcombank trân trọng chúc mừng đến 51 khách hàng may mắn trúng thưởng chương trình khuyến mại “Tân Niên Đắc Lộc” (diễn ra từ 26/01/2015 đến 04/04/2015) . Theo kết quả quay thưởng chương trình như sau:
 

01 GIẢI NHẤT
STT HỌ TÊN KHÁCH HÀNG CMND/Passport 
KH trúng thưởng
GIẢI THƯỞNG Branch SeriesWin
1 NGUYEN THI NGOC XXXXX 6487 Giải Nhất MDH- TCB MY DINH SA1359888

 

02 GIẢI NHÌ
STT HỌ TÊN KHÁCH HÀNG CMND/Passport 
KH trúng thưởng
GIẢI THƯỞNG Branch SeriesWin
1 DO THI NGA XXXXX 7050 Giải Nhì SGN-TCB PHU NHUAN SA3090933
2 BACH VAN ANH XXXXX 7066 Giải Nhì CLH- TCB CAT LINH SA2351852

 

48 GIẢI BA
STT HỌ TÊN KHÁCH HÀNG CMND/Passport 
KH trúng thưởng
GIẢI THƯỞNG Branch SeriesWin
1 DUONG VAN TUAN XXXXX 1674 Giải Ba BIZ- CHI NHANH HA NOI SA1448298
2 NGUYEN THANH TRUNG XXXXX 1850 Giải Ba LVS- TCB LE VAN SY SA1625232
3 DUONG THI THU XXXXX 0937 Giải Ba LDM- TCB LINH DAM SA1389451
4 NGUYEN THI HANH DUNG XXXXX 7516 Giải Ba TKY- TECHCOMBANK TO KY SA0700261
5 MAI THI THANH THUY XXXXX 7526 Giải Ba THK- TCB THANH KHE SA2876106
6 NGUYEN KIEN CUONG XXXXX 9996 Giải Ba CHD- TCB CH.DUONG SA1400781
7 NGO THI BICH THUY XXXXX 3916 Giải Ba DAH- TCB DONG ANH SA0765570
8 NGUYEN QUANG NGOC XXXXX 3350 Giải Ba DCN- TCB DOI CAN SA2110626
9 VO THI THANH DUYEN XXXXX 0118 Giải Ba LDT- TCB LE DUC THO SA2301787
10 PHAM VAN NGA XXXXX 1756 Giải Ba HVH- TCB NGUYEN KIEM SA3273987
11 LE THI NGA XXXXX 4013 Giải Ba DDA- TCB DONG DO SA1097661
12 CHU THI THU HUONG XXXXX 1593 Giải Ba HQV- TCB H.Q.VIET SA2500799
13 PHAM VAN MINH XXXXX 0263 Giải Ba BGN- TCB BAC GIANG SA2005641
14 TRAN THI KIEU NGA XXXXX 4661 Giải Ba CTO- TCB CAN THO SA2905764
15 NGUYEN THANH LONG XXXXX 3541 Giải Ba NAN- TCB NGHE AN SA3066207
16 KHUC NGOC LUAT XXXXX 9544 Giải Ba MBH-TCB PHO YEN SA1767278
17 DUONG NAM KHANH XXXXX 7885 Giải Ba NTG- TCB NHA TRANG SA0630413
18 DANG THI HA XXXXX 8573 Giải Ba BDH-QTK-THANH SEN SA0068445
19 NGUYEN THI THUY MUI XXXXX 3381 Giải Ba TDO-QTK-TRAN HUNG DAO SA2408416
20 DO NGOC LAN XXXXX 1981 Giải Ba KLN- TCB KIM LIEN SA2204130
21 LE PHI HOANG XXXXX 3208 Giải Ba DNG- TCB DA NANG SA1116140
22 TRAN HUNG XXXXX 0425 Giải Ba PLM- TCB MINH PHUNG SA2927426
23 HOANG THI VAN XXXXX 3598 Giải Ba HQV- TCB H.Q.VIET SA2251804
24 VU THI NGA XXXXX 4298 Giải Ba TRD-TCB TRUONG DINH SA0745864
25 NGUYEN THI KY XXXXX 0772 Giải Ba TGA-TCB TRANG AN SA0600018
26 NGUYEN THANH SON XXXXX 1571 Giải Ba CTG-QTK CHIEN THANG SA0742775
27 NGUYEN NGOC VAN XXXXX 7346 Giải Ba DDA- TCB DONG DO SA1120627
28 NGUYEN THI HONG TIEN XXXXX 7875 Giải Ba BHD- TCB BINH DUONG SA3183618
29 BUI NGUYEN HOANG VY XXXXX 0646 Giải Ba HTP- TCB H.TAN.PHAT SA3352558
30 NGUYEN HUY TRUYEN XXXXX 1044 Giải Ba KHA-TECHCOMBANK KY HOA SA3366146
31 NGUYEN VAN QUYET XXXXX 5304 Giải Ba NAI-TECHCOMBANK HO NAI SA2352713
32 LE THI THANH XXXXX 2063 Giải Ba HKM- TCB HOAN KIEM SA1566847
33 DOAN THANH HA XXXXX 3190 Giải Ba UBI-TCB UONG BI SA2625871
34 PHAM VAN HANH XXXXX 7071 Giải Ba PDL- TCB PHAN DANG LUU SA0152296
35 PHAM VAN HY XXXXX 8989 Giải Ba HPG- TCB HAI PHONG SA0924410
36 TA THI CAM NHUNG XXXXX 5171 Giải Ba PTO- TCB VIET TRI SA3163600
37 TRAN QUOC DUNG XXXXX 6227 Giải Ba NVL-NGUYEN VAN LINH SA0247073
38 DO THI LAN ANH XXXXX 4898 Giải Ba CLN- TCB CHO LON SA0125945
39 HOANG THI HIEN XXXXX 2979 Giải Ba BMT- TECHCOMBANK 30/4 SA2938650
40 NGUYEN LE THANH TRUC XXXXX 2510 Giải Ba TNO- TCB TRAN NAO SA0278601
41 NGUYEN THI TY XXXXX 9124 Giải Ba NTT- TCB N.T.THANH SA3129345
42 NGO MINH TRUNG XXXXX 2863 Giải Ba STG-TCB SOC TRANG SA2012462
43 TRINH VAN THANH XXXXX 0868 Giải Ba HCM- TCB SAI GON SA2038861
44 DAO THI NGOC DUNG XXXXX 8271 Giải Ba TNN- TCB THUY NGUYEN SA1883785
45 LUONG THI THANH BINH XXXXX 3903 Giải Ba NCT- TCB NGUYEN CHI THANH SA1571528
46 QUACH THI MINH HIEN XXXXX 7488 Giải Ba VVN-TCB VO VAN NGAN SA2632684
47 TRUONG HUU NGHIA XXXXX 8116 Giải Ba DTP-TCB DONG THAP SA1084050
48 NGUYEN THI BUOI XXXXX 5334 Giải Ba HKM- TCB HOAN KIEM SA1165410


Chi tiết v/v trao thưởng cho khách hàng: Khối Bán Lẻ sẽ truyền thông trực tiếp đến đơn vị có khách hàng trao thưởng.