Techcombank xin trân trọng thông báo tới quý khách hàng đang có tài khoản thanh toán (gọi tắt là Tài khoản) mở tại Techcombank, tính đến 31/01/2023, (các) tài khoản không phát sinh các giao dịch chủ động (tức giao dịch được thực hiện theo yêu cầu từ khách hàng) trong thời gian liên tục tối thiểu từ 12 tháng trở lên, đồng thời có số dư còn lại (sau khi đã thanh toán các loại phí) nhỏ hơn số dư tối thiểu là 0 VND theo quy định của Techcombank:

1. Trường hợp Quý khách có nhu cầu tiếp tục sử dụng tài khoản, kính mong Quý khách vui lòng:

a. Thực hiện một giao dịch chủ động thông qua tài khoản nói trên trong giờ hành chính, ví dụ: giao dịch chuyển tiền, giao dịch thanh toán, …; hoặc,

b. Nộp tiền trực tiếp vào tài khoản nói trên tại các Chi nhánh của Techcombank trong vòng 30 ngày kể từ ngày Techcombank gửi thông báo tới Quý khách.

2. Trường hợp Quý khách không thực hiện bất cứ phản hồi nào nêu tại mục (1) trong vòng 30 ngày kể từ khi Techcombank gửi thông báo này, Techcombank hiểu rằng Quý khách không còn nhu cầu sử dụng tài khoản.

3. Căn cứ Quy định của Ngân hàng Nhà nước Thông tư số 02/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và Quy định về việc mở và sử dụng tài khoản của Techcombank, ngân hàng sẽ thực hiện đóng tài khoản cùng các sản phẩm - dịch vụ đi kèm * của Quý khách sau 30 ngày kể từ khi Techcombank gửi thông báo này. 

 

Sau thời điểm tài khoản của Quý khách được đóng theo quy định, nếu Quý khách có nhu cầu sử dụng tài khoản, vui lòng liên hệ với Techcombank để được mở tài khoản mới. 


Techcombank chân thành cảm ơn và rất mong tiếp tục được phục vụ quý khách!

  • Sản phẩm - Dịch vụ đi kèm tài khoản này (nếu có) bao gồm: thẻ thanh toán quốc tế; thẻ ghi nợ nội địa;  dịch vụ tin nhắn SMS Homebanking, Dịch vụ Ngân hàng điện tử …
  • Techcombank chỉ thực hiện đóng tài khoản mà Quý khách không phát sinh giao dịch theo quy định trên, các tài khoản khác (nếu có) của Quý khách không bị ảnh hưởng.  

 

Để biết thêm thông tin, Quý khách vui lòng liên hệ :

  • Bộ phận Dịch vụ Khách Hàng Techcombank 24/7: 1800588822 hoặc (+84)24 39446699  
  • Chi nhánh/Phòng giao dịch Techcombank gần nhất. Danh sách chi nhánh / phòng giao dịch tại đây.  
  • Danh sách các câu hỏi thường gặp liên quan đến nội dung đóng tài khoản trên tại đây