Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) xin chân thành cảm ơn quý khách đã đồng hành và sử dụng dịch vụ tài khoản của Techcombank trong thời gian qua.


Căn cứ theo:

 • Thông tư số 02/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà Nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và,
 • Quy định về việc mở và sử dụng tài khoản của Techcombank, 
   

Techcombank sẽ tiến hành đóng tài khoản thanh toán (tài khoản) cùng các sản phẩm và dịch vụ đi kèm của những khách hàng có tài khoản đáp ứng các điều kiện dưới đây, sau 30 ngày kể từ ngày chúng tôi gửi đi thông báo. 
 

 1. Không có phát sinh giao dịch chủ động từ KH trong vòng 12 tháng liên tục tính đến thời điểm tháng 31.08.2023, và
 2. Có số nhỏ hơn hoặc bằng 50.000 vnđ (số dư được tính dựa trên số tiền còn lại trên TKTT trừ đi số tiền phí hệ thống đã ghi nhận nhưng chưa thu được), và
 3. Giấy tờ tùy thân hết hạn, hoặc tài khoản chung, hoặc chủ tài khoản dưới 15 tuổi (không có người giám hộ và phát hành thẻ chính), hoặc chủ tài khoản có số tuổi trên hệ thống > 130 tuổi.
   

Các sản phẩm, dịch vụ đi kèm các tài khoản này sẽ được đóng kế tiếp gồm: Thẻ thanh toán quốc tế; thẻ thanh toán nội địa; dịch vụ tin nhắn SMS Homebanking…


Techcombank chỉ thực hiện đóng tài khoản nêu trên, các tài khoản khác (nếu có) của quý khách sẽ không bị ảnh hưởng.


Trong trường hợp quý khách có nhu cầu tiếp tục sử dụng tài khoản, xin vui lòng: 

 • Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Techcombank gửi thông báo tới quý khách, vui lòng đến chi nhánh Techcombank gần nhất để cập nhật GTTT, thông tin thiếu khi mở tài khoản và
 • Thực hiện một giao dịch chủ động thông qua tài khoản này trong giờ hành chính, ví dụ: giao dịch chuyển tiền, giao dịch thanh toán…; hoặc nộp tiền trực tiếp vào tài khoản này tại các chi nhánh của Techcombank.
 • Đối với trường hợp Tài khoản chung không đủ hồ sơ, Chủ tài khoản dưới 15 tuổi không có người giám hộ, Chủ tài khoản dưới 15 tuổi và phát hành thẻ chính, và Chủ tài khoản có thông số trên hệ thống Techcombank > 130 tuổi, quý khách vui lòng đến chi nhánh Techcombank gần nhất để được hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ.


Trường hợp quý khách không có bất cứ phản hồi nào như hướng dẫn trên trong vòng 30 ngày kể từ ngày Techcombank gửi thông báo này, chúng tôi hiểu rằng quý khách không còn nhu cầu sử dụng và sẽ tiến hành đóng các tài khoản nêu trên.


Sau khi tài khoản nêu trên của quý khách đã được đóng, nếu quý khách có nhu cầu sử dụng tài khoản, vui lòng liên hệ với Techcombank để được mở tài khoản mới. 


Xin chân thành cảm ơn và rất mong được tiếp tục phục vụ quý khách!
 

Nếu cần hỗ trợ thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ: