IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới và Techcombank hôm nay đã ký hợp đồng hợp tác mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nông sản Việt Nam, góp phần tạo thêm nhiều cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế chung của Việt Nam.Trong khuôn khổ Chương trình Tài trợ Kinh doanh Nông sản Toàn cầu của IFC, IFC sẽ cung cấp khoản vay 20 triệu đô la Mỹ cho Techcombank tài trợ cho các nhà sản xuất và kinh doanh nông sản, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ - những doanh nghiệp sẽ có thể tiếp cận tín dụng nhờ vào việc dùng các hàng nông sản đang trữ ở các kho hàng thế chấp đảm bảo cho khoản vay.

“Với việc tham gia vào Chương trình Tài trợ Kinh doanh Nông sản Toàn cầu của IFC, chúng tôi sẽ có thể nâng cao năng lực cho vay đối với khu vực nông nghiệp, một lĩnh vực chúng tôi đã triển khai trong những năm qua và đang đặt mục tiêu trở thành ngân hàng dẫn đầu phân khúc thị trường này,” ông Simon Morris, Tổng Giám đốc Techcombank phát biểu. “Kinh nghiệm toàn cầu của IFC về tài trợ kinh doanh nông sản cũng sẽ hỗ trợ Techcombank nâng cao năng lực quản trị rủi ro trong công tác tài trợ kinh doanh nông sản.”

Cùng với khoản vay, IFC cũng sẽ tư vấn cho Techcombank trong việc giám sát các kho hàng, phát triển sản phẩm vay, marketing cho sản phẩm, mở rộng danh mục cho vay, và xây dựng quan hệ đối tác với mạng lưới các nhà vận hành kho hàng.

“Nông nghiệp là một lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế Việt Nam. Mở rộng nguồn tín dụng và thiết kế các sản phảm cho vay chuyên biệt đối với lĩnh vực này sẽ giúp tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho các doanh nghiệp nông sản vừa và nhỏ,” ông Simon Andrews, Giám đốc khu vực IFC phụ trách Việt Nam, Cam-pu-chia, Lào và Thái Lan phát biểu. “Đây là hợp tác đầu tiên của IFC với một ngân hàng địa phương để thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm tài chính dùng hàng hóa để thế chấp vay, và mở rộng các nguồn tín dụng cho các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm.”

IFC đã hợp tác với Techcombank kể từ năm 2003, cung cấp các khoản đầu tư và tư vấn kỹ thuật giúp mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ - một động lực phát triển của nền kinh tế Việt Nam.