Ngày 28 tháng 6 năm 2012—Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, sẽ cung cấp cho Techcombank khoản vay 30 triệu USD nhằm mở rộng tín dụng USD cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu vừa và nhỏ, giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động giữa bối cảnh thắt chặt tín dụng toàn cầu.

Techcombank sẽ là một trong hai ngân hàng đầu tiên tham gia chương trình Hỗ trợ Thanh khoản cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam mới triển khai của IFC. Chương trình sẽ cung cấp tín dụng USD hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu thông qua các ngân hàng trong nước.

“Việc tham gia chương trình Hỗ trợ Thanh khoản cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam của IFC sẽ góp phần tăng trưởng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ - hoạt động kinh doanh cốt lõi của chúng tôi. Hỗ trợ từ IFC sẽ giúp Techcombank mở rộng nguồn cung tín dụng USD cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đang khó tiếp cận vốn,” Simon Morris, Tổng Giám đốc Techcombank, phát biểu.

Trong 5 năm qua, IFC đã hỗ trợ hơn 1 tỷ USD cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu vừa và nhỏ tại Việt Nam thông qua Chương trình Tài trợ Thương mại Toàn cầu. Techcombank hiện là ngân hàng Việt Nam sử dụng hạn mức tài trợ thương mại của GTFP hiệu quả nhất.

“IFC cam kết cải thiện thanh khoản USD cho hệ thống ngân hàng Việt Nam, tạo điều kiện cho các ngân hàng đảm bảo cung cấp vốn tới doanh nghiệp vừa và nhỏ trong hoàn cảnh tín dụng thắt chặt hiện nay,” Simon Andrews, Giám đốc khu vực của IFC tại Việt Nam, Thái Lan, Cam-pu-chia, và Lào phát biểu. “Chúng tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều đối tác ngân hàng tham gia chương trình mới này, từ đó tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các doanh nghiệp khác trong chuỗi cung ứng.”

IFC là đối tác của Techcombank từ năm 2003, cung cấp các khoản đầu tư và tư vấn kỹ thuật. giúp mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ - một động lực phát triển của nền kinh tế Việt Nam.