1. Khách hàng: chủ thẻ tín dụng Visa Classic, Gold, Platinum, Signature và thẻ thanh toán Visa Classic, Gold, Platinum.

2. Ưu đãi:

• Giảm 10% trên tổng hóa đơn mua tất cả sản phẩm của Everon (không áp dụng với sản phẩm trong danh mục clearance)

* Ưu đãi không áp dụng đồng thời với các chương trình giảm giá khác tại điểm bán
 

3. Địa điểm: chỉ áp dụng tại các cửa hàng Everon tại TP. Hồ Chí Minh