Ngày 23 tháng 4 năm 2016, Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, Hà Nội. Đại hội đã tổng kết hoạt động năm 2015 và  thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016, cũng như các nội dung liên quan đến công tác điều hành và quản trị ngân hàng.Tình hình kinh tế xã hội năm 2015 của Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực. Điều kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi đã giúp duy trì ổn định hệ thống ngân hàng. Môi trường kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh của ngành có sự cải thiện rõ rệt như: thanh khoản dồi dào, tỷ lệ nợ xấu giảm đáng kể về mức dưới 3%, nhu cầu đối với sản phẩm dịch vụ ngân hàng gia tăng, đặc biệt là nhu cầu tín dụng.

 Trong bối cảnh đó, Techcombank đạt được sự tăng trưởng vượt bậc, hoàn thành các mục tiêu tài chính quan trọng. Đây là kết quả đạt được trên cơ sở chiến lược kinh doanh bền vững, an toàn và hiệu quả, chú trọng đến các ưu tiên về: phát triển nguồn nhân lực, quản lý chi phí và quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế.

Kết quả kinh doanh ấn tượng của năm 2015:
  • Tổng tài sản toàn ngân hàng đạt: 191.994 tỷ đồng và đạt kế hoạch, tăng 9,1% so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế cả năm của toàn Ngân hàng đạt 2.037 tỷ đồng và đạt kế hoạch, tăng 43,8% so với năm 2014. Tổng huy động toàn Ngân hàng đạt 142.240 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2014 và đạt 105 % kế hoạch. Tổng dư nợ tín dụng tính đến cuối năm 2015 đạt 127.387 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với năm 2014  và vượt kế hoạch đề ra.
  • Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu tới cuối năm 2015 đạt 14,74%, cao hơn nhiều so với mức quy định của Ngân hàng Nhà nước là 9%. Danh mục tín dụng được kiểm soát trong phạm vi khẩu vị rủi ro và biên độ chấp nhận rủi ro của ngân hàng.
  • Tỷ lệ nợ xấu của Techcombank giảm từ 2,38% vào năm 2014, xuống còn 1,67% nhờ việc xây dựng và triển khai hữu hiệu hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ, góp phần ngăn ngừa, kịp thời xử lý các vấn đề tồn tại phát sinh,
Nền tảng vững mạnh cho đà tăng trưởng của năm 2016 và các năm tiếp theo:
  • Techcombank là một trong số các Ngân hàng TMCP dẫn đầu về vốn chủ sở hữu hợp nhất với 19.375 tỷ đồng bao gồm trái phiếu chuyển đổi mà các trái chủ đã cam kết chuyển đổi thành cổ phiếu. Thế mạnh này tạo cho Ngân hàng nền tảng vững chắc, đáp ứng tiêu chuẩn Basel 2 và quy định của Ngân hàng Nhà nước về mức vốn tối thiểu.
  • Trong 5 năm qua, từ năm 2012 đến nay, Techcombank đã chủ động áp dụng mọi biện pháp nhằm kiểm soát và xử lý nợ có vấn đề. Đến cuối năm 2015, tỷ lệ xấu của Techcombank ở mức 1,67%. Về cơ bản, Techcombank đã xử lý xong các vấn đề nợ xấu và chuyển sang giai đoạn phát triển bền vững, lành mạnh.
  • Techcombank tin tưởng kết quả tài chính của năm 2016 sẽ có những bước tiến vượt bậc, với mục tiêu lợi nhuận trước thuế trên 3.500 tỷ đồng. Điều này sẽ tạo nền tảng vững chắc để Techcombank có khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập sâu của Việt nam vào nền kinh tế thế giới trong thời gian tới.
Kế hoạch kinh doanh năm 2016

Đại hội cũng thông qua định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2016. Trong năm 2016 – năm đầu tiên thực hiện chiến lược 5 năm (2016 – 2020), Techcombank xác định rõ ràng chiến lược “Khách hàng là trọng tâm” với việc tập trung vào các phân khúc khách hàng cụ thể, hiểu rõ nhu cầu của khách hàng để mang đến những giải pháp tài chính toàn diện. Bên cạnh đó, những ưu tiên về phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng dịch vụ được cam kết thực hiện sát sao nhằm hiện thực hóa chiến lược đã lựa chọn. 

Đại hội cũng thông qua mục tiêu năm 2016 với những chỉ tiêu tài chính cơ bản cụ thể: Tổng tài sản tăng trưởng 16%, huy động vốn tăng trưởng 21%, dư nợ tín dụng tăng trưởng 18%, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 3.543 tỷ đồng (tăng trưởng 74%).

Tại Đại hội, các cổ đông đều thống nhất dành toàn bộ lợi nhuận của năm 2015 vào việc tái đầu tư cho hoạt động kinh doanh, tiếp tục củng cố và phát triển ngân hàng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và lâu dài của Techcombank.

Cũng tại Đại hội cổ đông năm 2016, Techcombank trình cổ đông về việc đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), và trình cổ đông việc Techcombank dự kiến niêm yết trên sàn chứng khoán theo quy định pháp luật.

Với những nền tảng phát triển của ngân hàn được tạo lập trong những năm qua và sự ủng hộ, tin tưởng của các cổ đông, Ban lãnh đạo ngân hàng tin tưởng có đầy đủ cơ sở để hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2016 và đạt mục tiêu chiến lược 2016 – 2020 trở thành ngân hàng tốt nhất Việt Nam.