Giới thiệu

 

Với mong muốn giúp khách hàng an tâm tích lũy, sinh lời ổn định cho khoản tiền nhàn rỗi của mình, Techcombank triển khai chương trình tăng lãi suất tiền gửi online, cụ thể từ ngày 18/04/2022 lãi suất tiền gửi online cao nhất lên tới 6,1%/năm, đặc biệt với những khách hàng mở mới khoản tiết kiệm đầu tiên trong thời gian triển khai chính sách sẽ được cộng thêm đồng thời 0,5%/năm, đừng bỏ lỡ cơ hội để tích lũy cho tương lai.

 

 

Thông tin chi tiết

 

Kỳ hạn

BẢNG LÃI SUẤT CAO NHẤT DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THƯỜNG

Lãi suất trước 18/04/2022

Lãi suất áp dụng từ 18/04/2022 - 08/05/2022

Lãi suất áp dụng từ 09/05/2022

Lãi suất sau cộng thêm cho KH mở mới lần đầu tiên từ 18/04/2022

1M 3.00% 3.0% 3.30% +0.5%/năm cho các khoản tiền gửi đủ điều kiện từ 6M trở lên theo biểu lãi suất bạn hành từng thời kì
3M 3.30% 3.65% 3.80%

 

 

Tham khảo biểu lãi suất tăng thêm dành cho khách hàng

 

Kỳ hạn BẢNG LÃI SUẤT CAO NHẤT DÀNH CHO KHÁCH HÀNG THƯỜNG
Lãi suất trước 18/04/2022 Lãi suất áp dụng từ 18/04/2022 - 08/05/2022 Lãi suất áp dụng từ 09/05/2022 Lãi suất sau cộng thêm cho KH mở mới lần đầu tiên từ 18/04/2022
1M 3.00% 3.0% 3.30%

+0.5%/năm cho các khoản tiền gửi đủ điều kiện từ 6M trở lên theo biểu lãi suất bạn hành từng thời kì

3M 3.30% 3.65% 3.80%
6M 4.60% 4.75% 4.90%
9M 4.60% 4.50% 5.00%
12M 5.30% 5.70% 5.80%
18M 5.20% 5.70% 5.80%
24M 5.20% 5.80% 5.90%
36M 5.60% 5.80% 5.90%

Với khách hàng sử dụng Techcombank Mobile

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Techcombank Mobile. Chọn “Tài khoản và thẻ”

Bước 2: Click “Mở tài khoản mới” và chọn “Tiền gửi có kỳ hạn”

Bước 3: Nhập thông tin theo yêu cầu

Bước 4: Kiểm tra lại thông tin và nhấn “Xác nhận”

Bước 5: Giao dịch mở tiết kiệm “Tiền gửi có kỳ hạn online” thành công

 

Với khách hàng sử dụng F@st Mobile

 

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng F@st Mobile. Tại màn hình Trang chủ, chọn "Tiết Kiệm"

Bước 2: Chọn "Tiền gửi Online" hoặc "Tiền gửi Phát Lộc Online"

Bước 3: Điền thông tin theo yêu cầu và xác nhận

Bước 4: Giao dịch mở tiết kiệm “Tiền gửi có kỳ hạn online” thành công