​1. Ưu đãi tỷ giá mỗi ngày

 

STT

Loại ngoại tệ

Tất cả khách hàng

Khách hàng VIP

Khối lượng giao dịch tối thiểu (theo ngoại tệ tương ứng)

Ưu đãi tỷ giá (điểm) (*)

Khối lượng giao dịch tối thiểu (theo ngoại tệ tương ứng)

Ưu đãi tỷ giá khách hàng VIP (điểm)

1 AUD/VND

10,000

30

20,000

50

2 CAD/VND

10,000

30

20,000

50

3 CHF/VND

10,000

30

20,000

50

4 SGD/VND

10,000

30

20,000

50

5 EUR/VND

10,000

30

20,000

50

6 GBP/VND

10,000

30

20,000

50

7 JPY/VND

1,000,000

30

2,000,000

50

 

  • Đối tượng áp dụng: khách hàng mua ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tại Techcombank với giá trị giao dịch vượt ngưỡng tối thiểu.​
  • Thời gian áp dụng: các ngày làm việc trong tuần, từ ngày 15/09/2022​

(*) Tham khảo tỷ giá niêm yết

2. Miễn thêm phí chuyển tiền đi nước ngoài mỗi thứ 4 và thứ 5​

Miễn phí chuyển tiền vào mỗi thứ 4 và thứ 5 hàng tuần khi mua ngoại tệ từ 450 triệu đồng (*)​

  • Đối tượng áp dụng: khách hàng mua ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tại Techcombank cho mục đích định cư, du học, trợ cấp thân nhân
  • Thời gian áp dụng: thứ 4 và thứ 5 hàng tuần từ 15/09/2022 (tính theo ngày trên lệnh chuyển tiền của khách hàng) ​

(**) Lưu ý:​

- Tham khảo biểu phí chuyển tiền

- Không bao gồm điện phí và phí đại lý (nếu có)​