Từ ngày 19/05/2022 đến hết ngày 19/06/2022, Techcombank triển khai chương trình ưu đãi cho dịch vụ thanh toán QR trên ứng dụng Techcombank Mobile.
 

1. Nội dung chương trình: Tặng tiền vào tài khoản Techcombank của chủ nhà hàng/cửa hàng tham gia chương trình và sử dụng mã QR thanh toán cá nhân của Techcombank để nhận tiền từ khách hàng mua sản phẩm/dịch vụ.


2. Khách hàng của Chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):

Là chủ nhà hàng/cửa hàng tham gia chương trình và sử dụng mã QR thanh toán cá nhân của Techcombank để nhận tiền từ khách hàng mua sản phẩm/dịch vụ.

Đồng ý tham gia chương trình với Techcombank và thuộc Danh sách Khách hàng đủ điều kiện hưởng khuyến mại.

 

3. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng):
 

Quà tặng Giá trị Quà tặng (VND) Số lượng quà tặng (suất) Tổng (VND)
Tiền được tặng vào tài khoản thanh toán Techcombank 20,000 4,500 90,000,000

 

4. Giao dịch hợp lệ: là giao dịch thỏa mãn các điều kiện sau:

  Là giao dịch ghi có thành công vào tài khoản khách hàng trong thời gian diễn ra khuyến mãi;

Là giao dịch có giá trị tối thiểu 40,000 VNĐ

Mỗi Khách hàng xét theo mã số định danh khách hàng tại Techcombank được tham gia tối đa 50 lần khuyến mãi trong thời gian diễn ra chương trình.
 

5. Thời điểm xét thưởng / hoàn tiền của chương trình: Techcombank thực hiện xét thưởng/ hoàn tiền vào tài khoản thanh toán của Khách hàng trong vòng 45 ngày tính từ ngày kết thúc thời gian giao dịch hợp lệ của chương trình.
 

Xem thêm chi tiết Chương trình ưu đãi