1. Chính sách hoàn phí phát hành và phí thường niên năm đầu

 

diamonicon-5bddf9dcae.svgĐối tượng áp dụng

Khách hàng là chủ thẻ chính và thẻ phụ thẻ tín dụng Visa & Mastercard và thẻ tín dụng của khách hàng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại mục “Điều kiện hoàn phí"

 

diamonicon-5bddf9dcae.svgĐiều kiện hoàn phí

  • Khách hàng phát hành thẻ mới lần đầu tiên tại Techcombank hoặc Khách hàng không có thẻ hủy trong vòng 180 ngày hoặc Khách hàng phát hành thẻ thay thế thẻ hết hạn.
  • Thẻ ở trạng thái còn hoạt động tại thời điểm được xét hoàn phí
  • Ngày phát hành thẻ nằm trong thời gian hiệu lực của chính sách này
  • Trong vòng 30 ngày kể từ ngày thẻ được kích hoạt trên hệ thống thỏa điều kiện quy định của từng loại thẻ như sau:

 

Loại thẻ

Nội dung

Quy định

Số tiền

Thẻ tín dụng Techcombank Visa Infinite (Chỉ áp dụng cho chủ thẻ chính) Hoàn phí thường niên năm đầu tiên Không cần điều kiện chi tiêu  
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Signature Tổng giao dịch chi tiêu tối thiểu trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt đạt 5.000.000 VND
Thẻ tín dụng Techcombank VNA Visa Platinum 3.000.000 VND
Thẻ tín dụng Techcombank VNA Visa Gold 1.000.000 VND
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Classic/ VNA Visa Classic 500.000 VND
Thẻ tín dụng Techcombank Spark Trước 20/11/2023 (*): Phát sinh ít nhất một giao dịch chi tiêu trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt Không quy định
Từ 20/11/2023(*): Tổng giao dịch chi tiêu tối thiểu trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt 1.500.000 VND
Thẻ tín dụng Techcombank Style Trước 20/11/2023 (*): Tổng giao dịch chi tiêu tối thiểu trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt 3.000.000 VND
Từ 20/11/2023(*): Tổng giao dịch chi tiêu tối thiểu trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt 1.500.000 VND
Thẻ tín dụng Techcombank Everyday Từ 20/11/2023(*): Tổng giao dịch chi tiêu tối thiểu trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt 1.500.000 VND

 

2. Chương trình Miễn phí thường niên thẻ tín dụng các năm tiếp theo

 

diamonicon-5bddf9dcae.svgĐối tượng áp dụng

Khách hàng là chủ thẻ chính thẻ tín dụng Techcombank Visa & Techcombank Mastercard (không áp dụng cho thẻ JCB Dream Card) và thẻ tín dụng của khách hàng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại mục “Điều kiện miễn phí" 

diamonicon-5bddf9dcae.svgĐiều kiện miễn phí

  • Thẻ tín dụng ở trạng thái còn hoạt động tại thời điểm được xét miễn phí
  • Tổng giá trị chi tiêu trong 01 năm trước đạt tối thiểu theo quy định tại bảng dưới đây:

 

Loại thẻ

Chi tiêu tối thiểu trong vòng 1 năm gần nhất

Thẻ tín dụng Techcombank Visa Infinite

5.000.000.000 VND

Thẻ tín dụng Techcombank Visa Signature

250.000.000 VND

Thẻ tín dụng VNA Visa Platinum/ Techcombank Spark/ Techcombank Style/ Techcombank Everyday

150.000.000 VND

Thẻ tín dụng VNA Visa Gold

100.000.000 VND

Thẻ tín dụng Techcombank Visa Classic/ VNA Visa Classic

80.000.000 VND

 

diamonicon-5bddf9dcae.svgLưu ý: 

Tổng giá trị chi tiêu (bao gồm chi tiêu của chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ) tính trong 12 tháng kể từ ngày thu phí năm tiếp theo trở về trước, không gồm các giao dịch chi tiêu hoàn trả lại.

 

Nếu cần hỗ trợ thêm thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ: