Đối với mỗi kênh đầu tư, nhà đầu tư luôn phải lựa chọn và đánh đổi giữa rủi ro và lợi nhuận. Thị trường bất động sản có khả năng mang lại lợi nhuận lớn nhưng rủi ro thanh khoản thấp. Hay với thị trường chứng khoán, dù tính thanh khoản cao hơn và tiềm năng lợi nhuận lớn nhưng đồng thời biến động mạnh và chịu toàn bộ rủi ro về hoạt động của doanh nghiệp. Trong khi đó lãi suất tiền gửi ngân hàng đang được điều chỉnh ổn định và giữ ở mức thấp.

Trong bối cảnh đó, Techcombank cho ra đời sản phẩm đầu tư Chứng chỉ tiền gửi “Phú Tài Lộc” gắn với hợp đồng mua bán trái phiếu doanh nghiệp”. Đây là sản phẩm trung hòa các yếu tố rủi ro, lợi nhuận và thanh khoản, đồng thời phù hợp với những quý khách hàng chấp nhận rủi ro ở mức trung bình và kỳ vọng lợi suất cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường.

Khi tham gia sản phẩm này, khách hàng mua Chứng chỉ tiền gửi Phú Tài Lộc do Techcombank phát hành như thông thường kèm với hợp đồng mua bán kỳ hạn Trái phiếu doanh nghiệp có điều kiện chuyển nhượng. Theo thỏa thuận trên hợp đồng, Techcombank sẽ chuyển nhượng trái phiếu cho khách hàng nếu xảy ra sự kiện vi phạm của Tổ chức phát hành trái phiếu. Nếu sự kiện vi phạm không xảy ra, tại ngày đáo hạn Chứng chỉ tiền gửi, khách hàng được Techcombank thanh toán toàn bộ gốc lãi của Chứng chỉ tiền gửi và hợp đồng mua bán không được thực hiện.

Các lợi ích của khách hàng khi tham gia sản phẩm:
  • Nhận lãi suất cao hơn từ 0.5% - 1% so với lãi suất tiết kiệm thông thường
  • Rủi ro đầu tư thấp: Trái phiếu liên kết với Chứng chỉ tiền gửi là trái phiếu của các tổ chức phát hành có độ tín nhiệm cao đã được Techcombank thẩm định về chất lượng, đồng thời khách hàng có thể lựa chọn các kỳ hạn đầu tư ngắn trong khung kỳ hạn linh hoạt từ trên 01 tháng đến dưới 12 tháng
  • Khách hàng được tiếp cận với các kênh đầu tư mới và hấp dẫn chỉ có tại các Tổ chức đầu tư chuyên nghiệp
  • Là công cụ để đa dạng hóa danh mục đầu tư, phân tán rủi ro.
Đặc tính của sản phẩm:
  • Giá trị giao dịch tối thiểu: 01 tỷ VNĐ với Khách hàng Priority và là bội số của 100 triệu đồng;
  • Kỳ hạn linh hoạt từ trên 01 tháng đến dưới 12 tháng;
  • Lãi suất cố định, trả cuối kỳ và cao hơn lãi suất tiết kiệm cùng kỳ hạn từ 0,5% ~ 1%  (theo biểu lãi suất của Techcombank từng thời kỳ);
  • Trong trường hợp xảy ra sự kiện vi phạm của tổ chức phát hành, Techcombank sẽ thực hiện hợp đồng mua bán và chuyển nhượng Trái phiếu cho khách hàng
  • Chứng chỉ tiền gửi Phú Tài Lộc liên kết với trái phiếu doanh nghiệp là tài sản bảo đảm thực hiện hợp đồng và không được chuyển nhượng, cầm cố thế chấp với bên thứ ba trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng.
Để được tư vấn chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Ưu tiên của Quý khách.