Từ Q3-2014 đến nay , sản phẩm Trái phiếu linh hoạt TCBond đã được chào bán thành công hơn 450 tỷ VND tổng mệnh giá trái phiếu cho hơn 200 nhà đầu tư cá nhân tại 60 Chi nhánh của Techcombank. Trên nền tảng thành công đó đồng thời nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của khách hàng, Techcombank đã phát triển thêm các sản phẩm phụ trội để nâng lợi tức theo khẩu vị rủi ro của khách hàng và chuẩn bị ra mắt sản phẩm Bộ Trái phiếu linh hoạt – TCBond Series.

Các lợi ích của khách hàng khi tham gia sản phẩm:
•    Được tiếp cận với cơ hội đầu tư chưa từng có trên thị trường - trước đây  vốn chỉ dành cho các khách hàng doanh nghiệp và các tổ chức lớn.
•    One-stop shop (một “siêu thị” duy nhất) để mua/bán các sản phẩm đầu tư trái phiếu.
•    Cung cấp nhiều sự lựa chọn cho khách hàng với khẩu vị khác nhau và theo nhu cầu tài chính ngắn hạn hay dài hạn
•    Lợi suất đầu tư hấp dẫn và có thể kết hợp các sản phẩm để tối ưu hóa lợi tức  Kỳ hạn đầu tư linh hoạt.
•    Có thể chuyển đổi dễ dàng giữa các sản phẩm tùy thuộc việc thay đổi khẩu vị rủi ro và nhu cầu sử dụng tiền của khách hàng.

Bộ sản phẩm TCbond Series dự kiến bao gồm 5 nhóm sản phẩm : TCBond, TCBond Plus, TCBond Premium, TCBond Prime và TCBond Pro với lợi suất đầu tư tăng dần:
•    TCBond: thanh khoản cao, đảm bảo bán lại toàn bộ
•    TCBond Plus: có giới hạn về thanh khoản, đảm bảo bán lại toàn bộ
•    TCBond Premium: có giới hạn về thanh khoản, đảm bảo bán lại một phần
•    TCBond Prime: có giới hạn về thanh khoản, đảm bảo bán lại một phần ít hơn Premium
•    TCBond Pro: thanh khoản và khả năng bán lại phụ thuộc vào nhu cầu thị trường thực tế

Sản phẩm sẽ được ra mắt trong tháng 4 /2015. Mọi chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Chuyên viên Quan hệ Khách hàng ưu tiên hoặc  email: TCBond_Support@techcombank.com.vn