diamonicon-5bddf9dcae.svg Chi tiết chương trình ưu đãi hoàn tiền thẻ tín dụng:

 

Nội dung ưu đãi

Nhóm khách hàng được áp dụng

Điều kiện hưởng ưu đãi

Các đợt ưu đãi và số lượng ưu đãi

16/11/2023 - 15/12/2023

16/12/2023 - 15/01/2024

16/01/2024 - 15/02/2024

Hoàn tiền 500,000 VND

Có lịch sử chi tiêu trung bình 3 tháng liền kề gần nhất đạt từ 6 triệu VND đến dưới 10 triệu VND

Tổng chi tiêu trong mỗi đợt ưu đãi đạt từ 15 triệu VND trở lên

240

240

154

Hoàn tiền 350,000 VND

Có lịch sử chi tiêu trung bình 3 tháng liền kề gần nhất đạt từ 3 triệu VND đến dưới 6 triệu VND

Tổng chi tiêu trong mỗi đợt ưu đãi đạt từ 8 triệu VND trở lên

320

320

220

Hoàn tiền 250,000 VND

Có lịch sử chi tiêu trung bình 3 tháng liền kề gần nhất đạt từ 1 triệu VND đến dưới 3 triệu VND

Tổng chi tiêu trong mỗi đợt ưu đãi đạt từ 6 triệu VND trở lên

550

550

400

Hoàn tiền 150,000 VND

Có lịch sử chi tiêu trung bình 3 tháng liền kề gần nhất đạt dưới 1 triệu VND

Tổng chi tiêu trong mỗi đợt ưu đãi đạt từ 3 triệu VND trở lên

910

910

680

 

diamonicon-5bddf9dcae.svgThời gian áp dụng:

Từ 16/11/2023 – 15/02/2024

 

diamonicon-5bddf9dcae.svgĐối tượng áp dụng:

  • Khách hàng là chủ thẻ chính của thẻ tín dụng Techcombank Visa/ Mastercard đang còn hiệu lực tại thời điểm diễn ra chương trình
  • Khách hàng nhận được thông báo mời tham gia chương trình qua các kênh truyền thông của Techcombank (thư điện tử, tin nhắn SMS và thông báo trên Techcombank Mobile)

diamonicon-5bddf9dcae.svgĐiều kiện áp dụng:

  • Mỗi khách hàng chỉ có thể hưởng ưu đãi hoàn tiền 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra chương trình, bao gồm cả trường hợp khách hàng sở hữu nhiều thẻ tín dụng Techcombank/ Mastercard
  • Tổng chi tiêu hợp lệ gồm giá trị giao dịch thẻ chính và thẻ phụ. Trường hợp khách hàng sở hữu nhiều thẻ chính, giá trị giao dịch của tất cả các loại thẻ chính được cộng gộp lại để xét ưu đãi

 

(*) Tham khảo chi tiết điều kiện, điều khoản chương trình   
    
Trong trường hợp cần được hỗ trợ, Quý khách vui lòng liên hệ: