- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT - NHNN ngày 09/09/2013, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2022 TT - NHNN ngày 28/01/2022 (sau đây gọi chung là Thông tư số 21) của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;
- Căn cứ điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Quy định số 020/2020/QĐ1 ngày 02/07/2020 của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam quy định về quản lý tổ chức, hoạt động của Văn phòng đại diện, Đơn vị sự nghiệp, Chi nhánh, Phòng giao dịch của Techcombank;
- Căn cứ văn bản số 168/VIL.TT ngày 22/02/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long về việc tự nguyện chấm dứt hoạt động PGD trực thuộc Techcombank Vĩnh Long.
 

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam trân trọng thông báo:

Chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch Phạm Thái Bường trực thuộc Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Long như sau:

  • Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Long- Phòng giao dịch Phạm Thái Bường
  • Tên viết tắt: Techcombank Phạm Thái Bường
  • Địa điểm: Gian L2-03, tầng 2, trung tâm thương mại Vincom Plaza Vĩnh Long, số 55 đường Phạm Thái Bường, khóm 3, phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
  • Thời gian chấm dứt: 29/02/2024