- Căn cứ Thông tư số 21/2013/TT - NHNN ngày 09/09/2013, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2022 TT - NHNN ngày 28/01/2022 (sau đây gọi chung là Thông tư số 21) của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định về mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thương mại;
- Căn cứ điều lệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Quy định số 020/2020/QĐ1 ngày 02/07/2020 của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam quy định về quản lý tổ chức, hoạt động của Văn phòng đại diện, Đơn vị sự nghiệp, Chi nhánh, Phòng giao dịch của Techcombank;
- Căn cứ văn bản số 98/CTH-TTGS ngày 06/02/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh thành phố Cần Thơ về việc chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch Ninh Kiều.

 

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam trân trọng thông báo:

Chấm dứt hoạt động Phòng giao dịch Ninh Kiều trực thuộc Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ như sau:

  • Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ - Phòng giao dịch Ninh Kiều
  • Tên viết tắt: Techcombank Ninh Kiều
  • Địa điểm: Số 152, đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  • Thời gian chấm dứt: 20/03/2024