Nhằm mục đích tăng tính an toàn cho đăng ký dịch vụ tự động và đăng ký dịch vụ mới trên F@st iBank, kể từ ngày  27/02/2015, Techcombank cập nhật phương thức đăng nhập vào F@st i-bank, đồng thời cập nhật phương thức xác thực giao dịch, cụ thể như hướng dẫn dưới đây:
 
1.Đăng nhập vào F@st iBank:
 
Hệ thống hiển thị thêm TEXT trong trường nhập thông tin:
• Trường user: Tên đăng nhập
• Trường password: Mật khẩu (và số token nếu có)2.Xác thực giao dịch thanh toán / chuyển tiền
 
Hệ thống tách trường mật khẩu thành 2 trường:
•Mật khẩu:      User nhập mật khẩu tĩnh
•Số Token/SMS OTP:   Nhập số Token hoặc mã OTP

                   Màn hình cũ                                                  Màn hình mới


3.Bổ sung thêm bước xác thực khi đăng ký trực tuyến
 
Bổ sung bước xác thực bằng mật khẩu và Token/SMS OTP cho các tính năng đăng ký dịch vụ tự động, mở tài khoản mới trực tuyến và đăng ký F@st Mobipay trực tuyến