1. Khách hàng áp dụng: Chủ thẻ tín dụng Visa Classic, Gold, Platinum, Signature và thẻ thanh toán Visa Classic, Gold, Platinum

2. Thể lệ:

Chủ thẻ Visa được hoàn tiền 6% - 10% khi đặt chỗ nghỉ.

•  Bước 1: Tạo tài khoản Booking.com

•  Bước 2: Chọn chỗ nghỉ có biểu tượng hoàn tiền

•  Bước 3: Đặt và thanh toán bằng thẻ Visa hợp lệ


Điều khoản và Điều kiện

•  Ưu đãi áp dụng cho tất cả chủ thẻ Visa chính và phụ

•  Đặt chỗ phải được thực hiện thông qua Booking.com/VisaVN theo các bước sau:

a. Đăng ký hoặc đăng nhập vào tài khoản Booking.com đã đăng ký.

b. Chọn chỗ nghỉ, ngày đi và loại phòng mong muốn để xem mức giá và ước tính giá trị hoàn tiền. Chọn chỗ nghỉ có biểu tượng hoàn tiền.

c. Sử dụng thẻ Visa đủ điều kiện để hoàn tất đặt phòng.

•  Những đặt phòng được thực hiện trên ứng dụng Booking.com không đủ điều kiện tham gia chương trình khuyến mãi này.

•  Các đặt phòng đã hủy và “vắng mặt” sẽ không đủ điều kiện tham gia.

•  Tặng thưởng sẽ được gửi sau ít nhất 67 ngày làm việc kể từ khi hoàn tất kỳ lưu trú tại chỗ nghỉ. Chủ thẻ có thể kiểm tra trang “Tặng thưởng & Ví” để biết trạng thái hoàn tiền.

•  Hoàn tiền sẽ được gửi vào thẻ đã nhập trong mục “Tặng thưởng & Ví” của Booking.com.Bạn có thể truy cập mục này bằng cách nhấn vào Hồ sơ > Tặng thưởng & Ví.

•  Những chỗ nghỉ không chấp nhận thanh toán thẻ sẽ không đủ điều kiện nhận ưu đãi. •  Đây là những chỗ nghỉ chỉ chấp nhận tiền mặt làm phương thức thanh toán và không có biểu tượng 'hoàn tiền' được hiển thị trên đăng ký chỗ nghỉ của họ.

•  Tất cả các điều kiện của chương trình khuyến mãi phải được thỏa mãn tại thời điểm thực hiện đặt phòng. Không cho phép bất cứ yêu cầu hồi tố nào.

•  Nếu có thắc mắc về ưu đãi, bạn có thể liên hệ Dịch vụ Khách hàng của Booking.com tại www.booking.com/content/contact-us.html
•  Booking.com và/hoặc Visa có thể thay đổi các điều khoản và điều kiện tại bất kỳ thời điểm nào.

•  Ưu đãi này tuân theo các điều khoản và điều kiện của Booking.com. Trong trường hợp có tranh chấp, quyết định của Booking.com và Visa sẽ là quyết định cuối cùng.

•  Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa phiên bản tiếng Anh và bất kỳ bản dịch ngôn ngữ nào, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

3. Thời gian:01/02/2021 - 31/12/2024

4. Địa điểm áp dụng: Toàn quốc