Kể từ ngày 09/11/2023, bên cạnh các số điện thoại đang được sử dụng để liên lạc với quý khách hàng, Techcombank sẽ bổ sung thêm 100 đầu số điện thoại tổng đài nhắc nợ khách hàng cá nhân. Chi tiết danh sách các số điện thoại mới như sau:

0918012412
0918013674
0918013810
0918014321
0918014323
0918014687
0918014763
0918015329
0918015425
0918015693
0941008129
0941010963
0941016496
0941036574
0941038052
0941063890
0941065087
0941065343
0941068202
0941078411
0941402563
0941408938
0941411574
0941411673
0941418795
0941426870
0941432170
0941434193
0941435610
0941429473
0941439172
0941441694
0941445150
0941446034
0941447861
0941450136
0941450834
0941450891
0941451570
0941453591
0917012473
0917012504
0917012546
0917012605
0917012941
0917013645
0917013741
0917013846
0917014197
0917014204
0918026906
0918027540
0918027647
0918029360
0918029450
0918029740
0918029847
0918029949
0918030162
0918030253
0917017285
0917017564
0917017587
0917017760
0917017810
0917018312
0917018544
0917018742
0917018931
0917019177
0919051482
0919051484
0919051732
0919051763
0919052177
0919049711
0919050237
0919050261
0919050265
0919050759
0917022510
0917022620
0917023021
0917023174
0917023253
0917023349
0917023484
0917023508
0917023640
0917022527
0919041835
0919042831
0919042448
0919042984
0919043108
0919043473
0919043821
0919044071
0919041913
0941408721

 

Ngoài các đầu số đã được thông báo, Techcombank xin khuyến cáo quý khách cảnh giác với tất cả các số điện thoại khác gọi đến nhằm mục đích thông báo/ yêu cầu cung cấp thông tin hoặc thanh toán khoản vay từ Techcombank. Quý Khách hàng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất cứ ai.

Techcombank xin thông báo tới quý khách hàng nắm thông tin và tiếp tục tương tác với cán bộ thu hồi nợ của Techcombank.


Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng,
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam