1. Tên: Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (“Techcombank”)
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 191 phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
3. Vốn chủ sở hữu: 15,449,318 triệu đồng
4. Năm thành lập: 1993
5. Đại diện pháp nhân: Ông Hồ Hùng Anh – Chủ tịch HĐQT
6. Sở giao dịch: Techcombank chưa niêm yết cổ phiếu
7. Hình thức sở hữu: Công ty Cổ phần
8. Loại hình hoạt động: Ngân hàng Thương mại Cổ phần
 
Mua tổ chức sau:

1. Tên tổ chức tín dụng: Công ty Tài chính cổ phần Hóa chất Việt Nam (“VCFC”)
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vinachimex, số 4, Phạm Ngũ Lão, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
3. Vốn chủ sở hữu: 678,204  triệu đồng
4. Năm thành lập: 2008
5. Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT
6. Sở giao dịch chứng khoán: VCFC chưa niêm yết cổ phiếu
 
Thông tin cơ bản về tổ chức tín dụng hình thành từ việc sáp nhập/hợp nhất/mua lại:

1. Tên tổ chức tín dụng: Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một Thành Viên Kỹ Thương (“TechcomFinance”)
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vinachimex, số 4, Phạm Ngũ Lão, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
3. Vốn chủ sở hữu: 678,204 triệu đồng
4. Đại diện pháp nhân: Ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch HĐTV
5. Sở giao dịch: Không áp dụng
6. Hình thức sở hữu: Công ty trách nhiệm hữu hạn do Techcombank sở hữu 100% vốn điều lệ
7. Loại hình hoạt động: Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên
 
Việc mua lại được thực hiện theo Quyết định 1108/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, có hiệu lực từ ngày 03/6/2015.