1. Khách hàng áp dụng: Khách hàng mua sắm trực tuyến bằng thẻ tín dụng Visa Platinum, Signature, Infinite và thẻ thanh toán Visa Platinum
 

2. Thể lệ:

• Chỉ cần bạn thực hiện giao dịch mua hàng trực tuyến sử dụng bất kỳ thẻ tín dụng Visa Platinum, Signature, Infinite hoặc thẻ thanh toán Visa Platinum, bạn sẽ được hưởng quyền lợi bảo vệ từ 4.600.000 đồng và lên đến 23.000.000 đồng cho mỗi sự kiện bảo hiểm hoặc cộng gộp năm, tùy theo hạng thẻ.

• Phạm vi bảo hiểm được áp dụng đối với:

- Hàng hóa không được giao sau 30 ngày từ ngày giao hàng dự kiến

- Hàng hóa giao không đúng hoặc không đầy đủ

- Hàng hóa giao có lỗi hoặc hư hỏng trong quá trình giao

• Quyền lợi bảo hiểm này được cung cấp bởi AIG và tài trợ bởi Visa, và hoàn toàn không yêu cầu bạn đăng ký trước đối với thẻ của bạn hay khi thực hiện thanh toán. Bạn chỉ cần truy cập vào Cổng thông tin Quyền lợi bảo hiểm AIG cho chủ thẻ Visa khi cần yêu cầu bồi thường, và nhớ sử dụng thẻ Visa của bạn cho mỗi giao dịch mua sắm.

• Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng truy cập www.aig.com/visa/apac

• Thông tin bảo hiểm AIG tại các quốc gia:

- Singapore - APAC.visa@aig.com - 65 6419 3046

- Hong Kong - APAC.visa@aig.com - 65 6419 3046

- China Mainland - Chinarbc@aig.com - 400 820 8858

- Thailand - APAC.visa@aig.com - 66 26491351

- Malaysia - MY.VisaClaims@aig.com - 1800 18 3338

- Taiwan - APAC.Visa@aig.com - +65 6419 3046

- Vietnam - vncustomercare@aig.com - 84 2839113505

- Australia - APAC.visa@aig.com - 61 383969428

- South Korea - Kr_visacard_claims@aig.com - 822 1566 1864
 

3. Thời gian: 01/01/2021 - 12/11/2021
 

4. Địa điểm áp dụng: Singapore, Hong Kong, China Mainland, Thailand, Malaysia, Taiwan, Vietnam, Australia, South Korea