• Cán cân thương mại cải thiện trong nửa đầu tháng 2 so cùng kỳ năm ngoái do thời điểm Tết khác nhau. Nhu cầu nhập khẩu thời điểm sát Tết thường hạn chế rõ rệt để tránh tăng tồn kho. Chúng tôi đánh giá thâm hụt thương mại sẽ quay trở lại trong tháng 3, khi các hoạt động kinh doanh trở lại bình thường sau Tết, do giá hàng hóa quốc tế mặc dù phục hồi nhẹ trong tháng 2 nhưng vẫn ở thấp.
  • Thanh khoản tiền Đồng trong hệ thống Ngân hàng sau Tết đã cải thiện đáng kể. Lãi suất liên ngân hàng đã giảm về mức bình thường. Chênh lệch lãi suất liên ngân hàng giữa VND và USD đã giảm xuống. Nhiều ngân hàng trong dịp Tết đã phải bán đi USD để chuẩn bị VND cho nhu cầu thanh toán và rút tiền của doanh nghiệp và người dân trong dịp Tết nay có thể mua lại các khoản USD đã bán.
  • Trên thị trường Chứng khoán, nhà đầu tư ngoại đã chuyển sang xu hướng mua ròng thay vì bán ròng như trong quý 4. Tuy nhiên, động thái có thể thay đổi khi có các rủi ro bên ngoài, đặc biệt kỳ vọng Mỹ nâng lãi suất từ tháng 6 hoặc chậm nhất là trong quý 3/2015 đang khá phổ biến. Diễn biến bán ròng của nhà đầu tư ngoại đã từng xảy ra khi Mỹ đưa ra quyết định về chấm dứt QE3. Chúng tôi cho rằng vẫn còn rủi ro lớn tương tự trong thời gian tới khi việc FED nâng lãi suất trở nên rõ ràng.
  • Đồng USD tiếp tục giữ mức tăng giá đáng kể so với nhiều đồng tiền mạnh cũng như các đồng tiền trong khu vực khác. Rủi ro giảm phát và suy yếu xuất khẩu do đồng USD mạnh lên đã khiến các NHTW đua nhau hạ lãi suất trong thời gian qua, khiến nhiều đồng tiền giảm giá so với USD. Điều này càng tạo áp lực cho đồng VND do VND vẫn neo khá ổn định theo đồng USD.
 

Cán cân Thương mại sẽ tiếp tục thâm hụt trong những tháng tới chừng nào giá hàng hóa trên thị trường quốc tế chưa phục hồi về mức giữa 2014.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, cán cân thương mại riêng nửa đầu tháng 2, tức 2 tuần trước đợt nghỉ Tết, thặng dư 640 triệu USD, cải thiện hơn so với mức thâm hụt gần 1,2 tỷ USD nửa đầu tháng 2 năm ngoái. Tuy nhiên sự cải thiện này chủ yếu do thời điểm Tết khác nhau giữa 2 năm. Số liệu quá khứ nhiều năm cho thấy nhu cầu nhập khẩu sát Tết thường hạn chế để tránh tăng tồn kho, do đó cán cân nửa đầu tháng 2 năm nay trở nên thặng dư.

Hai tuần trước kỳ nghỉ Tết năm ngoái rơi vào cuối tháng Một. Nếu so cùng thời điểm 2 tuần trước Tết, cán cân thương mại năm nay thặng dư ít hơn mức 1.45 tỷ USD của nửa cuối tháng Một năm ngoái.
Khi các hoạt động kinh doanh trở lại bình thường sau Tết, chúng tôi cho rằng cán cân Thương mại có thể tiếp tục thâm hụt trong những tháng tới chừng nào giá hàng hóa trên thị trường quốc tế chưa phục hồi mạnh. Giá nguyên nhiên liệu và nông sản mặc dù đang trên đà phục hồi từ đầu tháng 2 nhưng vẫn ở mức thấp, gây bất lợi cho những nước xuất khẩu hàng hóa nguyên liệu thô và nhập khẩu thành phẩm.

Chúng tôi tính toán nếu cơ cấu xuất nhập khẩu không thay đổi, mức độ giảm giá hàng hóa trên thế giới sẽ làm xuất khẩu giảm nhanh hơn nhập khẩu, tức là cán cân xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ theo chiều hướng xấu hơn trước.
 
 

Thanh khoản tiền Đồng trong hệ thống Ngân hàng sau Tết đã dồi dào trở lại. Nhiều ngân hàng trong dịp Tết đã phải bán đi USD để chuẩn bị VND cho nhu cầu thanh toán và rút tiền của doanh nghiệp và người dân trong dịp Tết nay có thể mua lại các khoản USD đã bán.

Để phục vụ thanh khoản dịp Tết, NHNN nhà nước đã cung ra tổng cộng 133 nghìn tỷ VND, nhiều hơn 44 nghìn tỷ so dịp Tết năm ngoái, bao gồm 103 nghìn tỷ cho vay qua OMO và 34 nghìn tỷ đáo hạn tín phiếu. Nhưng sau Tết, thị trường tiền tệ đã nhanh chóng trở lại bình thường. Hai tuần sau kỳ nghỉ Tết, SBV đã hút về 141 nghìn tỷ (lớn hơn lượng cung ra trước Tết) qua phát hành tín phiếu và đáo hạn OMO.

Lãi suất liên ngân hàng đã giảm về mức ổn định. Chênh lệch lãi suất liên ngân hàng giữa VND và USD cũng đã thu hẹp hơn thời điểm trước Tết. Chúng tôi cho rằng thanh khoản tiền Đồng sẽ tiếp tục dồi dào trong thời gian tới và sẽ làm tăng nhu cầu ngoại tệ. Ngoài ra, một số ngân hàng trong dịp Tết đã phải bán đi USD để chuẩn bị VND cho nhu cầu thanh toán và rút tiền của doanh nghiệp và người dân trong dịp Tết nay có thể mua lại các khoản USD đã bán, tạo áp lực lên tỷ giá.
 
 

Trên thị trường Chứng khoán, nhà đầu tư ngoại đã chuyển sang xu hướng mua ròng trong tháng 2. Tuy nhiên, động thái này có thể thay đổi khi có các rủi ro bên ngoài, đặc biệt Fed có thể nâng lãi suất trong quý 3.

Trong tháng Hai, khối ngoại mua ròng gần 1.5 nghìn tỷ Đồng chứng khoán trên thị trường thứ cấp, sau khi đã bán ròng 11.7 nghìn tỷ đồng trong quý 4.

Tuy nhiên, động thái mua bán của khối ngoại có thể thay đổi khi có các rủi ro từ bên ngoài, đặc biệt kỳ vọng Mỹ nâng lãi suất từ tháng 6 hoặc chậm nhất là trong quý 3/2015 đang khá phổ biến. Điều này đã từng xảy ra khi Mỹ đưa ra quyết định về chấm dứt QE3. Chúng tôi cho rằng vẫn còn rủi ro nhà đầu tư ngoại bán ròng trong thời gian tới khi việc FED nâng lãi suất trở nên rõ ràng.
 
 

Đồng USD tiếp tục giữ mức tăng giá đáng kể so với nhiều đồng tiền mạnh cũng như các đồng tiền khác trong khu vực.

Lạm phát thấp do giá hàng hóa giảm mạnh đã tạo điều kiện cho nhiều nước cắt giảm lãi suất, khiến đồng nội tệ giảm giá và giúp nền kinh tế nước họ duy trì thế cạnh tranh trong xuất khẩu hàng hóa trước việc đồng USD lên giá so với nhiều đồng tiền mạnh như EUR và JPY. Trong 30 nước thay đổi lãi suất từ đầu năm đến nay thì có 20 nước hạ lãi suất. Gần đây các nước xuất khẩu lớn của thế giới là NHTW Trung Quốc, Ấn Độ đã cắt các lãi suất điều hành thêm 0.25%. Các nước trong khu vực có khả năng hạ lãi suất thời gian tới là Thailand và Malaysia.

Việc nhiều NHTW nới lỏng tiền tệ bằng cách hạ lãi suất khiến đồng nội tệ giảm giá so với USD, do đó VND mạnh lên tương đối so với các đồng tiền của những nước này, gây bất lợi cho hoạt động xuất khẩu và đầu tư nước ngoài của Việt Nam.
 
 

BẢNG DỮ LIỆU VĨ MÔ VÀ THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
 

LỊCH CÔNG BỐ CÁC CHỈ SỐ KINH TẾ THÁNG 3
 

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
Báo cáo này (“Báo cáo”) do Ngân hàng thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (“Techcombank”) soạn thảo nhằm mục đích cung cấp thông tin cho Khách hàng của Techcombank. Khách hàng có thể sao chép hoặc trích dẫn trực tiếp hoặc gián tiếp một phần hay toàn bộ Báo cáo này với điều kiện việc sao chép, trích dẫn phải giữ đúng bản quyền và ghi chú rõ ràng về bản quyền của Techcombank.
Báo cáo này được xây dựng dựa trên các ý kiến chuyên nghiệp được đưa ra một cách cẩn trọng, độc lập và căn cứ vào các nguồn thông tin được cho là đáng tin cậy vào ngày ban hành Báo cáo này. Tuy nhiên, mọi nhận định trong Báo cáo này đều là ý kiến riêng của tác giả. Techcombank không cam kết và bảo đảm về sự chính xác, kịp thời, hoàn chỉnh và ổn định của các thông tin trong báo cáo dưới bất kỳ tình huống nào. Techcombank không có nghĩa vụ phải cập nhật, điều chỉnh, bổ sung thông tin sau khi báo cáo được phát hành.
Báo cáo này không phải là và không được coi là hoạt động tư vấn hoặc là các khuyến nghị hoặc ý kiến tư vấn đầu tư, tài chính, tư vấn mua, bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tư vấn cho bất cứ hoạt động kinh doanh nào và không nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào, bao gồm cả Techcombank và/hoặc các chi nhánh và công ty con của Techcombank. Khách hàng được khuyến cáo nên coi những thông tin được cung cấp trong báo cáo như là một nguồn thông tin tham khảo và Khách hàng nên sử dụng dịch vụ tư vấn, luật sư chuyên nghiệp khi đưa ra các quyết định kinh doanh, đầu tư của mình. Techcombank, tác giả báo cáo, lãnh đạo và/hoặc nhân viên của Techcombank sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất cứ cá nhân, tổ chức nào liên quan đến báo cáo này trong bất kỳ tình huống nào.
Nếu khách hàng có bất kỳ bình luận, câu hỏi hoặc mối quan tâm đặc biệt nào về các thông tin đề cập trong báo cáo xin liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ sau:
Phòng phân tích Kinh tế và Thị trường    
Khối nguồn vốn và thị trường tài chính – Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam
Tầng 18, 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Email: KNV-PhongPhantichKinhtevaThiTruong@techcombank.com.vn