1. Khách hàng áp dụng: Tất cả chủ thẻ thanh toán nội địa Techcombank F@stAccess NAPAS trên ứng dụng BAEMIN.

2. Thể lệ:

• Tặng phiếu mua hàng điện tử/ mã giảm giá “NAPAS30” trị giá 30.000 VND cho các khách hàng đặt đồ ăn có giá trị tối thiểu 60.000 VND/ đơn hàng (không bao gồm phí giao hàng), nhập mã giảm giá và sử dụng thẻ Techcombank F@stAccess NAPAS để thanh toán trên BAEMIN trong thời gian áp dụng Chương trình. 
 Điều kiện áp dụng: 

- Mỗi Khách hàng (tính trên 1 tài khoản trên ứng dụng BAEMIN sử dụng thẻ Techcombank F@stAccess NAPAS) chỉ được áp dụng tối đa 05 (năm) lần mã giảm giá trong thời gian áp dụng Chương trình. 
- Tổng số lượng mã giảm giá áp dụng: 21.817 lượt sử dụng.
- Mã giảm giá được áp dụng với khách hàng sử dụng thẻ Techcombank F@stAccess NAPAS đã lưu trên BAEMIN để thanh toán.
Hướng dẫn thực hiện 
- Bước 1: Chọn món mà bạn muốn đặt với giá trị từ 60.000 VND trên ứng dụng BAEMIN,
- Bước 2: Thanh toán đơn hàng bằng Thẻ Techcombank F@stAccess NAPAS đã lưu,
- Bước 3: Nhập mã giảm NAPAS30 và tiến hành thanh toán

Trường hợp khách hàng chưa từng lưu thẻ Techcombank F@stAccess NAPAS trên BAEMIN, vui lòng lưu thẻ theo các bước sau:
- Bước 1: Chọn món mà bạn muốn đặt với giá trị từ 60.000 VND trên ứng dụng BAEMIN,
- Bước 2: Chọn hình thức thanh toán Techcombank F@stAccess NAPAS và chọn "Lưu thông tin thẻ".
- Bước 3: Nhập thông tin Thẻ Techcombank F@stAccess NAPAS và hoàn thành đơn hàng.
- Bước 4: Thẻ Techcombank F@stAccess NAPAS của bạn đã được lưu và các đơn hàng tiếp theo sẽ được áp dụng giảm giá 30.000 VND khi nhập mã NAPAS30.

3. Thời gian: 01/03/2022 - 30/04/2022

4. Địa điểm áp dụng: toàn quốc