1. Khách hàng áp dụng: Chủ thẻ tín dụng Visa Classic, Gold, Platinum, Signature và thẻ thanh toán Visa Classic, Gold, Platinum đặt phòng khách sạn qua Agoda sử dụng thẻ Visa
2. Thể lệ:

Ưu đãi giảm 7% khi đặt phòng khách sạn sử dụng thẻ Visa

Hướng dẫn sử dụng ưu đãi trên ứng dụng Agoda (Agoda App):

•  Nhấp vào nút “Get Promo on App” (hoặc quét mã vạch) tại đường dẫn agoda.com/visavn

•  Ứng dụng Agoda sẽ được mở trên thiết bị di dộng của bạn.

•  Chọn khách sạn và loại phòng có dòng chữ “ĐỦ TIÊU CHUẨN NHẬN KHUYẾN MẠI” / thẻ khuyến mãi

•  Vui lòng nhập 16 số thẻ hợp lệ của VISA tại bước thanh toán

•  Khuyến Mãi sẽ được thể hiện tại bước “Chi tiết thanh toán”

(Khách hàng không nhận được ưu đãi, vui lòng thoát ra & nhấp lại đường dẫn agoda.com/visavn)

Hoặc truy cập trực tiếp link tại đây ở dưới để nhận ưu đãi trên ứng dụng Agoda

Điều khoản và Điều kiện
 Thời gian đặt phòng: Bây giờ – 31 Dec 2021

 Thời gian lưu trú: Bây giờ – 31 Jan 2022

 Điểm đến : Toàn cầu

***Lưu ý: ƯU ĐÃI chỉ áp dụng với khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước có thể hiện dòng chữ “ĐỦ TIÊU CHUẨN NHẬN KHUYẾN MẠI”.

 

• Khuyến mãi chỉ áp dụng tại các khách sạn ĐỦ TIÊU CHUẨN NHẬN KHUYẾN MẠI, chấp nhận thanh toán trả trước và đặt phòng phải được thực hiện tại đường dẫn hợp lệ như chỉ định: www.agoda.com/visavn

• Khuyến mãi áp dụng trên giá trị phòng (trước thuế, phí phục vụ và các loại phí phụ thu khác – nếu có).

• Khuyến mãi được áp dụng cho các khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước có thể hiện dòng chữ “ĐỦ TIÊU CHUẨN NHẬN KHUYẾN MẠI”/thẻ khuyến mãi. Phần giảm giá sẽ được thể hiện tại bước “Chi tiết thanh toán” sau khi chủ thẻ VISA đăng nhập số thẻ hợp lệ. Phần giá trị giảm thể hiện trước dòng thuế & phí dịch vụ của khách sạn & được áp dụng trước khi xác nhận giá cuối cùng của đơn đặt phòng. Ưu đãi này chỉ áp dụng khi khách hàng sử dụng thẻ VISA để thanh toán. Khuyến mãi không áp dụng cho các giao dịch chọn hình thức thanh toán trực tiếp tại khách sạn.

• Khuyến mãi không được chuyển đổi, cộng dồn và không được sử dụng kết hợp với bất kỳ giảm giá, khuyến mãi, mặt hàng giảm giá và các mặt hàng giá cố định (trừ trường hợp quy định).

• Khuyến mãi không được chuyển đổi qua thành tiền mặt hoặc bất kì sản phẩm nào khác.

• Chủ thẻ đủ điều kiện tham gia sẽ bị ràng buộc bởi quy định và điều kiện của Agoda và VISA. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Agoda là quyết định cuối cùng.

• VISA và / hoặc Agoda có thể thay đổi điều kiện vào bất cứ thời điểm nào.

• Khuyến mãi này độc lập & không liên quan đến bất cứ chương trình nào được thực hiện giữa VISA và chủ thẻ (ví dụ như về phương thức thanh toán, v.v).

• Khuyến mại chỉ áp dụng cho các chủ thẻ VISA hợp lệ đang sở hữu thẻ tín dụng / ghi nợ VISA phát hành tại Việt Nam.

• Khuyến mại áp dụng theo quy tắc ưu tiên người đến trước.

• VISA và / hoặc Agoda có quyền dừng chương trình bất cứ lúc nào nếu ngân sách chương trình đã được sử dụng hết.