1. Khách hàng áp dụng: Khi thanh toán với thẻ Techcombank Visa Chạm tại hệ thống Trung Tâm Bách Hóa Tổng Hợp & Siêu Thị AEON để nhận ngay một phiếu mua hàng 50.000đ cho hóa đơn tối thiểu 1.000.000đ.

2. Thể lệ:

• Ưu đãi áp dụng vào tất cả các ngày trong tuần.
• Khách hàng có thể đổi phiếu mua hàng tại quầy Dịch Vụ Khách Hàng.
• Số lượng phiếu mua hàng có hạn. Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn.
• Không áp dụng đồng thời với mã giảm giá hay chương trình khuyến mãi khác.
• Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
• Số lượng quà tặng trong chương trình có hạn và chương trình có thể kết thúc trước thời hạn.
• Visa và các đối tác tham gia có quyền dừng, hủy hoặc điều chỉnh điều khoản, điều kiện cũng như nội dung chương trình khuyến mại mà không cần thông báo trước.
• Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Visa là quyết định cuối cùng.
• Để tránh hiểu nhầm, trong khi Visa tạo điều kiện để chủ thẻ được hưởng ưu đãi này, đơn vị chấp nhận thẻ là nhà cung cấp toàn bộ hàng hóa và/hoặc dịch vụ cho ưu đãi này. Vì vậy, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng việc mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này sẽ hình thành hợp đồng giữa bản thân chủ thẻ và nhà cung cấp và Visa không tham gia vào hợp đồng này.
• Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ theo Ưu đãi này, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng Visa sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất, mất mát, chi phí hay khiếu nại (gián tiếp hoặc trực tiếp) liên quan thương tích, tử vong, sai lệch thông tin, tổn thất hoặc mất mát phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng ưu đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ cung cấp dưới ưu đãi này.

3. Thời gian: 31/08/2021 - 31/12/2021

4. Địa điểm áp dụng: Áp dụng tại tất cả hệ thống Trung Tâm Bách Hóa Tổng Hợp & Siêu Thị AEON trên toàn quốc