Techcombank | Báo cáo thường niên 2021

VI | EN

Techcombank được thành lập năm 1993 khi Việt Nam bắt đầu chuyển dịch từ nền kinh tế tập trung sang định hướng thị trường. Lớn mạnh từng ngày trong 28 năm qua với số vốn điều lệ khởi điểm chỉ 20 tỷ đồng, Techcombank hôm nay đã trở thành ngân hàng lớn thứ hai về lợi nhuận - một thành công được chúng tôi ươm mầm từ chiến lược tập trung giải quyết nhu cầu luôn thay đổi của khách hàng.

Dịch vụ ngân hàng

Các hoạt động chính của Ngân hàng bao gồm:

Huy động và nhận tiền gửi ngắn, trung và dài hạn từ các tổ chức và cá nhân;

Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán và ngân quỹ và các dịch vụ ngân hàng khác được NHNN cho phép.

Thực hiện góp vốn, mua cổ phần, đầu tư trái phiếu và kinh doanh ngoại tệ theo quy định của pháp luật.

Cung cấp tín dụng ngắn, trung và dài hạn dựa trên tính chất và khả năng cung ứng nguồn vốn của Ngân hàng;

Kinh doanh ngoại tệ theo quy định của pháp luật.