Techcombank | Báo cáo thường niên 2021

VI | EN

Các dấu ấn năm 2021

Các sáng kiến chiến lược chính trong năm 2021:

  • Ra mắt nền tảng cho vay bán lẻ đa kênh Omni hàng đầu thị trường (Tín dụng thông minh - Smart Credit) đưa ra các quyết định phê duyệt trước, tức thì với chất lượng tín dụng tốt hơn cho thẻ tín dụng và cho vay mua nhà.
  • Trong năm 2021, Techcombank tiếp tục mở rộng nền tảng cho vay thương mại doanh nghiệp (BCDE) với những tính năng chuyên biệt được thiết kế
  • Nền tảng và quy trình thu hồi nợ đã được đẩy mạnh để phù hợp với trạng thái bình thường mới và việc số hóa các tương tác của khách hàng đang được triển khai.
  • Ra mắt nền tảng quản lý rủi ro gian lận hàng đầu thị trường bao gồm xác thực sử dụng 2 yếu tố thông tin khách hàng và thẻ

Tuân thủ thông qua quản lý rủi ro: Techcombank là Ngân hàng đầu tiên triển khai IFRS 9 tại Việt Nam trong năm 2018, và tuân thủ hoàn toàn Thông tư 41 trong năm 2019, cũng như hoàn thành 3 cột trụ Basel II trong năm 2020. Vào năm 2021, Techcombank đã nâng cấp các tiêu chuẩn tuân thủ Basel, IFRS và đặc biệt là mô hình kiểm tra sức chịu đựng (stress test) trên các lĩnh vực quản lý rủi ro tín dụng, thanh khoản và hoạt động.

Các trọng tâm của khối RMD trong năm 2022

  • Tiếp tục cải tiến các nền tảng giao dịch cá nhân và doanh nghiệp
  • Các sáng kiến quan trọng khác để cải thiện quản lý rủi ro đang được triển khai trong việc lập mô hình quản lý rủi ro thị trường và rủi ro thanh khoản, rủi ro gian lận và rủi ro mới nổi, quản lý rủi ro hoạt động và cải thiện khả năng thu hồi nợ.
  • Đi đầu trong Quản lý Rủi ro Doanh nghiệp (ERM), đặc biệt tập trung vào (a) rủi ro Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG); (b) công nghệ, hoạt động & rủi ro tội phạm tài chính (TOFC) và (c) quản lý rủi ro mô hình (MRM).
  • Triển khai nền tảng phòng chống rửa tiền (AML).