Techcombank | Báo cáo thường niên 2021

VI | EN

Quản trị rủi ro

Chính sách cho vay thận trọng theo khẩu vị rủi ro định trước đã giúp duy trì hệ số CAR ở mức 15,0%, nợ nhóm 3-5 ở mức 0,7% và giảm chi phí tín dụng xuống 0,7% (từ 0,9% trong năm 2020). Ngân hàng đã thành công trong việc giảm gần 80% danh mục cơ cấu vì ảnh hưởng của COVID-19.

Các sáng kiến chiến lược chính trong năm 2021:

 • Ra mắt nền tảng cho vay bán lẻ đa kênh Omni hàng đầu thị trường (Tín dụng thông minh - Smart Credit) đưa ra các quyết định phê duyệt trước, tức thì với chất lượng tín dụng tốt hơn cho thẻ tín dụng và cho vay mua nhà.
 • Trong năm 2021, Techcombank tiếp tục mở rộng nền tảng cho vay thương mại doanh nghiệp (BCDE) với những tính năng chuyên biệt được thiết kế
 • Nền tảng và quy trình thu hồi nợ đã được đẩy mạnh để phù hợp với trạng thái bình thường mới và việc số hóa các tương tác của khách hàng đang được triển khai.
 • Ra mắt nền tảng quản lý rủi ro gian lận hàng đầu thị trường bao gồm xác thực sử dụng 2 yếu tố thông tin khách hàng và thẻ

Chúng tôi xây dựng một bộ khung quản trị rủi ro MT&XH bao phủ tất cả các hoạt động kinh doanh và cho vay, vượt xa hơn các yêu cầu tuân thủ hiện tại. Các giá trị MT&XH của Ngân hàng dựa trên mối quan tâm đến các cộng đồng nơi chúng tôi đang hoạt động nói riêng và toàn cầu nói chung. Nhờ việc xây dựng, tuân thủ và liên tục rà soát, cải thiện bộ khung quản trị MT&XH Techcombank đã thuyết phục được những nhà cho vay khó tính nhất, với yêu cầu MT&XH khắt khe nhất trong các đợt huy động vốn quốc tế, đặc biệt trong năm 2020 (500 triệu đô la Mỹ) và năm 2021 (800 triệu đô la Mỹ).

Văn hóa doanh nghiệp

1

Khách hàng là trọng tâm

2

Hợp tác vì mục tiêu chung

3

Đổi mới và sáng tạo

4

Phát triển bản thân

5

Làm việc hiệu quả

Văn hóa Doanh nghiệp của Techcombank được xác định bởi năm giá trị cốt lõi, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Ngân hàng. Năm giá trị này là:

Văn hóa
doanh nghiệp

 • Hỗ trợ phát triển bền vững

 • Tạo lợi thế
  cạnh tranh

 • Xây dựng nền tảng
  cho việc thực thi
  chiến lược

 • Tạo bản sắc riêng
  cho tổ chức

 • Xây dựng nền tảng văn hoá, đóng góp trực tiếp vào hiệu quả kinh doanh

 • Thu hút và
  giữ chân nhân tài