Techcombank | Báo cáo thường niên 2021

VI | EN

Định vị giá trị cán bộ nhân viên

Nhằm mục tiêu thu hút những nhân tài giỏi nhất trên thị trường, Định vị Giá trị Cán bộ nhân viên (EVP) của Techcombank được triển khai với mục tiêu khơi dậy “Bản lĩnh Vượt trội” của mỗi CBNV trong hành trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tại Techcombank.

Ra mắt HRConnect

Nền tảng HRConnect số hoá quy trình nhân sự của tất cả các cán bộ - nhân viên, có giao diện dễ sử dụng, hiện đại và trực quan, cũng như đồng nhất quá trình quản lý dữ liệu nhân sự.

Nền tảng HRConnect bao gồm ba phân hệ như sau:

  • HR lõi (core HR) – đã đi vào hoạt động năm 2021
  • Hệ thống quản lý đào tạo (LMS) – đã đi vào hoạt động năm 2021
  • Bảng lương – sẽ ra mắt năm 2022.

8 tháng

để cho ra đời hệ thống LMS và HR cùng phần mềm SAP

Bộ khung “Kiến trúc công việc” (Job Architecture)

Techcombank đang triển khai áp dụng Khung Kiến trúc công việc với lộ trình nghề nghiệp đôi rõ ràng và minh bạch, các cấp độ công việc được chuẩn hóa với yêu cầu về năng lực và kỹ năng cụ thể để hỗ trợ CBNV hiểu rõ lộ trình phát triển sự nghiệp tại Techcombank.

Lương thưởng và đãi ngộ

Nhằm duy trì tỷ lệ kỳ vọng trong tuyển dụng và giữ chân nhân tài, Techcombank tiếp tục đưa ra các chế độ lương thưởng cạnh tranh.

Lộ trình đào tạo tùy theo vị trí công tác

Chúng tôi tự hào đã hoàn tất thiết kế lộ trình học tập cho 104 vị trí, lấy khung năng lực làm và phương pháp đánh giá năng lực làm cơ sở xây dựng

Chương trình đào tạo phát triển năng lực lãnh đạo

Techcombank đã thiết kế các Chương trình Phát triển Năng lực Lãnh đạo dựa trên 5 cấp độ năng lực lãnh đạo – Làm chủ bản thân; Dẫn dắt người khác, Dẫn dắt quản lý, Dẫn dắt đơn vị và Dẫn dắt tổ chức

Trong năm 2022, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các chương trình:

  • “TechcomLeader” dành cho cấp độ Dẫn dắt quản lý
  • “Future Leaders Program” dành cho cấp độ Dẫn dắt đơn vị
  • “TechcomHero” dành cho cấp độ Dẫn dắt tổ chức

Hoạt động tuyển dụng

Chúng tôi tiếp tục duy trì trọng tâm tuyển dụng cho các nhóm vị trí IT, Dữ liệu và Đội ngũ tư vấn và phát triển kinh doanh (Frontline)

Kết quả Gắn kết nhân viên (EES), 2021: Rất đáng khích lệ

Khảo sát EES được thực hiện 2 năm một lần, và kết quả năm 2021 của Techcombank đã có sự cải thiện rõ rệt,

Các trọng tâm của khối HR trong năm 2022

Trong năm 2022, chúng tôi tiếp tục thúc đẩy tinh thần văn hóa tổ chức mạnh mẽ trong toàn hệ thống. Điều này sẽ giúp hỗ trợ, tiếp thêm sức mạnh cho hành trình chuyển đổi Nhân sự thông qua công nghệ, tuyển dụng và đào tạo để giữ chân những tài năng tốt nhất và giỏi nhất trên thị trường, cho mục tiêu hiện tại và tương lai của tổ chức.

Hơn

12.500

nhân viên trong toàn hệ thống cuối năm 2021

836.456

số giờ đào tạo trực tuyến
Top

6%

công ty có chỉ số cao nhất về Hiệu quả Nhân viên trong khu vực Asean, theo khảo sát của Korn Ferry

93%

nhân viên cảm thấy “tự hào khi làm việc tại Techcombank”