Techcombank | Báo cáo thường niên 2021

VI | EN

Hỗ trợ tín dụng và thanh khoản trong mùa dịch COVID-19

Riêng trong năm 2021, khối Khách hàng Doanh nghiệp (BB) đã nỗ lực cung cấp 12,3 nghìn tỷ đồng tín dụng ròng cho khách hàng, nâng tổng số dư tín dụng đến cuối năm ngoái lên 64,1 nghìn tỷ đồng, tăng 23,7% so với cuối năm 2020.

Đơn giản hoá dịch vụ ngân hàng

Techcombank đẩy mạnh đầu tư vào chuyển đổi số, giới thiệu nhiều dịch vụ khác nhau để đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục và cải thiện năng suất cho khách hàng, như ủy quyền chữ ký số, ngân hàng di động, v.v.

Gói sản phẩm

Techcombank đã làm mới và nâng cao gói kỹ thuật số BusinessOne.
Chúng tôi cũng tiếp tục hoàn thiện các giải pháp kinh doanh hàng đầu trên thị trường cho khách hàng, đồng thời bắt tay vào theo đuổi hoạt động số hóa đầu-cuối hành trình cho các khách hàng phi tín dụng và tín dụng.

Tổng thu nhập hoạt động

29,5% N/N

Thu nhập dịch vụ phí ròng và thu nhập ngoại hối

54,2% N/N

Tiền gửi bình quân

21,9% N/N

Số lượng khách hàng trực tuyến

24,9% N/N

Giá trị giao dịch ngân hàng điện tử

58,3% N/N

Số lượng khách hàng có giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài (OTT) thực hiện giao dịch qua F@st EBank

88,3% N/N

Các trọng tâm của khối BB trong năm 2022

  • Xác định lại trọng tâm của khách hàng trong Khối Khách hàng Doanh nghiệp trên tất cả các kênh
  • Tiếp tục tạo ra các đề xuất hấp dẫn cho các kênh OMNI doanh nghiệp
  • Thúc đẩy tăng trưởng số cho Khối Khách hàng Doanh nghiệp trong môi trường "bình thường mới"
  • Nâng cao mô hình tín dụng và các giải pháp của Ngân hàng, đặc biệt đối với các lĩnh vực tập trung vào xuất khẩu
  • Trang bị cho nhân viên ngân hàng nhiều công cụ bán hàng hơn để mang tới trải nghiệm ngân hàng doanh nghiệp liền mạch cho khách hàng