Techcombank | Báo cáo thường niên 2021

VI | EN

Khối RBG cũng thiết lập kỉ lục vô cùng ấn tượng với mức tiền gửi không kỳ hạn (CASA) lần đầu tiên chạm mốc gần 100 nghìn tỷ đồng, tăng 30,8% so với cuối năm 2020. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 161,7 nghìn tỷ đồng, tăng 45,5% và tạo ra tổng thu nhập hoạt động 14,2 nghìn tỷ đồng, tăng 33,7% so với năm 2020.

Các dấu ấn năm 2021

Các sản phẩm khối RBG cung cấp cho khách hàng theo vòng đời tài chính gồm:

1

Giao dịch hàng ngày: tiền gửi không kỳ hạn (CASA), thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, giao dịch trên ứng dụng điện thoại v.v.

Giao dịch hàng ngày

Lần đầu tiên sau nhiều năm Techcombank được vinh danh Ngân hàng dẫn đầu thị trường về hoạt động thanh toán nội địa do NAPAS, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia, trao tặng. 4 hạng mục giải thưởng quan trọng khác bao gồm:

Ngân hàng xuất sắc năm 2021

Ngân hàng dẫn đầu về giao dịch chi tiêu thanh toán thẻ NAPAS

Ngân hàng dẫn đầu về dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7

Ngân hàng dẫn đầu về tỷ lệ chuyển dịch cơ cấu thanh toán không dùng tiền mặt

8 giải thưởng Techcombank vinh dự được VISA trao tặng bao gồm:

 • 1 Ngân hàng dẫn đầu về số lượng giao dịch
 • 2 Ngân hàng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng số lượng giao dịch
 • 3 Ngân hàng dẫn đầu về số lượng giao dịch qua thẻ ghi nợ
 • 4 Ngân hàng dẫn đầu về số lượng giao dịch qua thẻ tín dụng
 • 5 Ngân hàng dẫn đầu về số lượng giao dịch chạm để thanh toán (Tap to Pay)
 • 6 Ngân hàng dẫn đầu về số lượng giao dịch thương mại điện tử nội địa
 • 7 Ngân hàng dẫn đầu về tốc độ thâm nhập của giao dịch không tiếp xúc
 • 8 Ngân hàng dẫn đầu về tốc độ thâm nhập của các điểm giao dịch không tiếp xúc
2

Tiết kiệm: tiền gửi có kỳ hạn, CD Bảo Lộc

Đáp ứng nhu cầu tiền gửi, tiết kiệm

Kết cấu tiền gửi đến từ phân khúc khách hàng thu nhập cao và khá vẫn là trọng tâm và đóng góp tỷ trọng số dư lớn nhất gần 84% doanh số huy động.

CD Bảo Lộc đã giúp cho hoạt động huy động vốn trung và dài hạn từ khách hàng cá nhân có sự tăng trưởng lên tới 39,7%

Tổng huy động

12,8% N/N

Số dư tiền CASA có tăng trưởng

30,8% N/N

Tiền gửi có kỳ hạn

1,3% N/N

3

Vay tiêu dùng, sở hữu tài sản: cho vay mua nhà, mua ô tô và các nhu cầu khác

Đáp ứng nhu cầu vay tiêu dùng, sở hữu tài sản

Techcombank lần thứ 2 vinh dự nhận giải Sản phẩm cho vay mua nhà tốt nhất Việt Nam (Best Mortgage/Home Loan Product) trong mảng ngân hàng bán lẻ do tạp chí Asian Banker bình chọn.

Dư nợ cho vay

45,5%

đạt 161,7 nghìn tỷ đồng

Sản phẩm cho vay mua nhà

44,7%

đạt 126,3 nghìn tỷ đồng

4

Bảo vệ: bảo hiểm nhân thọ, liên kết với Manulife, công ty bảo hiểm nhân thọ số 1 Việt Nam

Đáp ứng nhu cầu bảo vệ của khách hàng

Techcombank và đối tác chiến lược Manulife đã đánh giá lại 4 năm hợp tác, trao đổi và đạt được thỏa thuận nâng mức hợp tác, đầu tư và nhanh chóng đạt được kết quả đáng khích lệ. Tổng mức phí bảo hiểm cho khách hàng của Techcombank đã vươn lên, đứng thứ hai trên thị trường

5

Đầu tư: trái phiếu, cổ phiếu, sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư v.v.

Đáp ứng nhu cầu đầu tư của khách hàng

Cùng với Công ty thành viên chứng khoán Kỹ thương, đối tác Manulife v.v. Techcombank đã đa dạng hóa các sản phẩm.

Techcombank trong năm 2021 đã được tạp chí The Asian Banker ghi nhận với một giải thưởng khác cho hạng mục Sản phẩm Đầu tư Tốt nhất cho các giải pháp ngân hàng đầu tư.

Các trọng tâm của khối RBG trong năm 2022

 • Tiếp tục tập trung kiện toàn mô hình Ngân hàng bán lẻ (RBG)
 • Triển khai đồng bộ ứng dụng mới trên điện thoại di động cho tất cả các khách hàng (nối tiếp triển khai thử nghiệm vào Quý 4 năm 2021)
 • Tiếp tục nâng cấp số hóa hành trình khách hàng (ví dụ thẻ tín dụng được phê duyệt trước, phê duyệt tức thì hay phê duyệt cho vay mua nhà tức thì)
 • Triển khai và kiện toàn mô hình, đội ngũ cho Dịch vụ khách hàng ưu tiên cho khách hàng VIP
 • Kết nối đồng bộ, tận dụng dữ liệu phân tích với các ứng dụng số khác để thu hút khách hàng, tăng bán chéo
 • Hoàn thiện chiến lược và khung sản phẩm quản lý gia sản cho khách hàng cá nhân
CASA lần đầu đạt gần

100 nghìn tỷ đồng

Số lượng khách hàng sử dụng ít nhất 1 sản phẩm

24,1% N/N

Số lượng giao dịch e-banking

70,0% N/N