Techcombank | Báo cáo thường niên 2021

VI | EN

Tổng tiền gửi của khách hàng cuối năm 2021 đạt 46,5 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 8,9% so với cuối năm 2020). Số dư tiền gửi không kỳ hạn trung bình tăng 67,8% so với năm 2020. Tỷ lệ CASA giữ vững ở mức cao là 55,3%.

Thu nhập hoạt động của Khối WB

72,5% N/N

đạt 10,3 nghìn tỷ đồng

Thu nhập lãi thuần

77,2% N/N

đạt 9,1 nghìn tỷ đồng

Thu nhập thuần từ phí

44,1% N/N

đạt 1,2 nghìn tỷ đồng

Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng, bao gồm vay nợ và trái phiếu

14,3% N/N

đạt 184,3 nghìn tỷ đồng cuối năm 2021

Dư nợ tín dụng trung bình năm 2021

34,3% N/N

178,6 nghìn tỷ đồng

Tỷ lệ nợ xấu giữ vững ở mức

0,02%

Nâng cấp dịch vụ, am hiểu khách hàng

Chỉ số hài lòng của khách hàng (NPS) tăng từ 55 trong quý 3 lên 75 trong quý 4 năm 2021. Năm 2021, chúng tôi được tin tưởng lựa chọn là ngân hàng thu xếp chính trong dự án điện khí LNG trị giá 1,3 tỷ USD của Petro Vietnam Power (PV Power).

Nâng tầm trải nghiệm của khách hàng

Khối WB đã triển khai bộ khung năng lực toàn diện để nâng cao kỹ năng cho các RM.

Đa dạng hoá

Bốn ngành kinh doanh trọng yếu của Techcombank là bất động sản-xây dựng, hàng tiêu dùng nhanh, tiện ích-viễn thông và dịch vụ tài chính. Trong năm 2021, chúng tôi đã thiết lập 4 đội ngũ chuyên viên dành riêng cho từng mảng này,

Những sáng kiến, thành tích khác trong năm 2021

Chúng tôi đã thiết kế bộ khung mức giá tham chiếu dựa trên tình hình thị trường, nhằm tăng tính minh bạch và cạnh tranh.

Tổng thu nhập hoạt động

59,1% N/N

đạt 13,3 nghìn tỷ đồng

5

Sản phẩm trung bình/khách hàng
Tổng giá trị giao dịch chuyển tiền qua kênh số

70,4% N/N

Các trọng tâm của khối WB trong năm 2022

  • Tại khối WB, chúng tôi rất hào hứng với kế hoạch cho năm 2022. Chúng tôi sẽ mở rộng năng lực chuỗi giá trị, tìm kiếm các khách hàng chất lượng để tiếp tục tìm kiếm các cơ hội kinh doanh và giảm thiểu chi phí rủi ro phụ thuộc vào một ngành nghề.
  • Chúng tôi sẽ tăng doanh thu từ mảng tiện ích, viễn thông, hàng tiêu dùng nhanh và dịch vụ tài chính; xây dựng và củng cố năng lực giao dịch, nhằm trở thành ngân hàng đứng đầu trong các ngành nghề trọng yếu như chúng tôi đã thiết lập được trong ngành bất động sản-xây dựng.
  • Chúng tôi sẽ nâng cấp các sản phẩm đầu tư và quản lý thanh khoản, nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng và số hoá quy trình tín dụng để thu hút khách tín dụng mới. Đặc biệt, chúng tôi sẽ tiếp cận các khách hàng của WB trên nền tảng tín dụng doanh nghiệp (BCDE), sử dụng dữ liệu nhiều hơn và tốt hơn để liên tục cải thiện độ chính xác và hiệu quả của việc ra quyết định tín dụng và từ đó nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng.