Techcombank | Báo cáo thường niên 2021

VI | EN

Để đạt được điều này, trong năm 2021 Techcombank đã tập trung vào:

1

xây dựng bể dữ liệu hỗn hợp trên điện toán đám mây cung cấp bởi Amazon Web Services (AWS)

2

sử dụng dữ liệu và phân tích để phát triển các mô hình xu hướng tiên tiến nhằm dự đoán hành vi của khách hàng, tăng số lượng phễu khách hàng tiềm năng

3

cải tiến quản trị dữ liệu để thực hiện các chính sách và tiêu chuẩn mới, cũng như xác định kiến trúc và công nghệ mục tiêu

Bể dữ liệu doanh nghiệp

Tới cuối năm 2021, hơn 60% hệ thống dữ liệu kinh doanh trọng yếu đã được tích hợp trong bể dữ liệu, giúp Techcombank cải thiện các giải pháp tín dụng và năng lực số một cách đáng kể cả về tốc độ và độ chuẩn xác

Dữ liệu và phân tích

Dữ liệu và phân tích đã giúp chúng tôi cải thiện mô hình xu hướng nhằm dự đoán hành vi của khách hàng tốt hơn. Dù mới chỉ ở giai đoạn đầu, Ngân hàng có thể xác định 400 tỷ đồng doanh thu gia tăng đến từ chính các sáng kiến dựa trên phân tích dữ liệu.

Tích hợp hơn

60%

Hệ thống dữ liệu kinh doanh trọng yếu
Tạo danh mục hơn

2.000

Phần tử dữ liệu

Quản trị dữ liệu

Chúng tôi nâng cao tiêu chuẩn dữ liệu và quản trị dữ liệu bằng chiến lược được hậu thuẫn bởi công tác kinh doanh.

400 Tỷ đồng

Doanh thu gia tăng từ các sáng kiến dựa trên dữ liệu

>50%

Hệ thống trọng yếu đã đưa lên hệ thống đám mây

Trọng tâm của khối Dữ liệu và Phân tích (DnA) năm 2022

  • Tiếp tục nâng cấp dữ liệu về khách hàng và quy trình đưa ra quyết định của khách hàng
  • Đưa các hệ thống dữ liệu nội bộ quan trọng, và tích hợp các nguồn dữ liệu từ bên ngoài vào bể dữ liệu.