Techcombank | Báo cáo thường niên 2021

VI | EN

Dữ liệu (DnA)

Dữ liệu là kim chỉ nam cần thiết giúp khách hàng có những lựa chọn sáng suốt và giúp ngân hàng tạo ra các giải pháp phù hợp với nhu cầu của từng cá nhân. Để đạt được điều này, trong năm 2021 Techcombank đã tập trung vào:

1

xây dựng bể dữ liệu hỗn hợp trên điện toán đám mây cung cấp bởi Amazon Web Services (AWS)

2

sử dụng dữ liệu và phân tích để phát triển các mô hình xu hướng tiên tiến nhằm dự đoán hành vi của khách hàng, tăng số lượng phễu khách hàng tiềm năng

3

cải tiến quản trị dữ liệu để thực hiện các chính sách và tiêu chuẩn mới, cũng như xác định kiến trúc và công nghệ mục tiêu

90%

ứng dụng trù định được dịch chuyển lên đám mây

99,96%

thời gian hoạt động nhất quán cho các dịch vụ CNTT được duy trì trong năm 2021

Nhân tài

Định vị giá trị cán bộ nhân viên

Nhằm mục tiêu thu hút những nhân tài giỏi nhất trên thị trường, Định vị Giá trị Cán bộ nhân viên (EVP) của Techcombank được triển khai với mục tiêu khơi dậy “Bản lĩnh Vượt trội” của mỗi CBNV trong hành trình xây dựng và phát triển sự nghiệp tại Techcombank.

Ra mắt HRConnect

Nền tảng HRConnect số hoá quy trình nhân sự của tất cả các cán bộ - nhân viên, có giao diện dễ sử dụng, hiện đại và trực quan, cũng như đồng nhất quá trình quản lý dữ liệu nhân sự

8 tháng

để cho ra đời hệ thống LMS và HR cùng phần mềm SAP